Měsíčník SONS CL č. 5 květen 2016

Publikováno 04.05.2016 08:24 Odbočka Česká Lípa


  Měsíčník  SONS  CL          č. 5 KVĚTEN  2016                               

   OO SONS, Červeného kříže 2563, 470 06 Česká Lípa

                          Mgr. Ludmila Chalupová   Tel.: 778 768 394

                           Bc.  Barbara Kubíčková      Tel.: 603 935 436

                                 Jana Řehořková        Tel.: 778 768 392

                                 Zuzana Duchoňová    Tel.: 778 768 391

  • Trvale nabízíme: - sociálně právní poradenství

                               - aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

                               - půjčování zvukových knih

                               - předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

  • Otevřeno: Pondělí 9 – 12h   14 – 16:30h  - kontaktní den s veřejností

                                      - sociálně právní poradenství, mimoklubová činnost     

                        Úterý     ZAVŘENO  mimoklubová činnost      

                    Středa    9 – 15h

                    Čtvrtek   9 – 13h

                    Pátek     9 – 15h

  • Program na květen 2016:

      2.5.  16h Plavání (pro přihlášené, sraz u bazénu)

      3.5.  14h Bowling v HONDA klubu

      4.5.   Společný výlet do Liberce –  Babylon; odjezd vlakem z CL v 8:20h

               Krajský turnaj v bowlingu v Liberci v Babylonu

               V klubovně - 9h Cvičení na židli, 10h Stolní hry, 12h Květinový koutek

      5.5.    8:30h Masáže p. Merková, 9h Jízda na rotopedu, 10h Farmářské trhy   

               14h Oblastní shromáždění v Merkuru    

      6.5.    9h Jízda na rotopedu

              10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu  

      9.5.   16h Plavání (pro přihlášené, sraz u bazénu)

     10.5.  14h Bowling v HONDA klubu

     11.5.   Celodenní sportovní den v klubovně a na zahradě u klubovny;

               kdo nebude sportovat, může se zapojit do činností ve výtvarné dílně

     12.5.   9h Jízda na rotopedu, 9:30h Masáže p. Hešková, 9:30h Stolní hry

           13h – 16h účast na prezentaci sociálních služeb v Dolní Libchavě

     13.5.   9h Jízda na rotopedu

              10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

     16.5.  16h Plavání (pro přihlášené, sraz u bazénu)

     17.5.  14h Bowling v HONDA klubu  

     18.5.   9h Cvičení na židli, 10h Klub vaření, 11h Literární klub – Karel IV.

              13h Kurz angličtiny pro začátečníky, 14h Jednání Oblastní rady odbočky

     19.5.    8:30h Masáže p. Merková, 9h Jízda na rotopedu, 10h Poznáváme své  

                město (sraz u OD Banco)

     20.5.    9h Jízda na rotopedu

              10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

     21.5.  Sobotní akce v Zákupech – 11. prezentační setkání umělců se zdravotním 

              postižením: 13h – 17h prezentace OO SONS a knihy p. R.Vaňka;

              společný odjezd z CL z vlak.nádraží ve 13:41h, zpět ze Zákup v 16:11h

     22.5.  Nedělní výlet do Stranného (koně, tandem, čtyřkolka, opékání buřtů,... 

              odjezd z CL z vlak.nádraží do Blíževedel v 8:34h)

     23.5.  16h Plavání (pro přihlášené, sraz u bazénu)    

     24.5.  14h Bowling v HONDA klubu

     25.5.   9h Cvičení na židli, 10h Přednáška o etiketě (p.J.Fajmonová – Tyfloservis)                   

              12h Novinky z ZORY, 13h Velké klubové setkání

     26.5.  9h Jízda na rotopedu, 9:30h Masáže p. Hešková, 10h Solná jeskyně               

     27.5.   9h Jízda na rotopedu

              10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu  

     28.5.  Sobotní výlet na Slavnosti lužickohorských luk na Myslivnách (možnost 

              zapojit se do plnění úkolů mimo soutěž)

     30.5.  16h Plavání (pro přihlášené, sraz u bazénu)    

     31.5.  14h Bowling v HONDA klubu  

  • Srdečně blahopřejeme: p. Haně Toušové 83 let, Zuzaně Duchoňové 35 let, Ladislavu Drahorádovi 85 let, Miroslavu Kaiserovi 43 let, Zdeně Novotné 75 let, Bronislavě Tomášové 68 let, Miloslavu Jungwirthovi 83 let

 

  • Připomínáme: Prosíme všechny zájemce o plavání (zajišťuje Mgr. Ludmila Chalupová), o farmářské trhy, o solnou jeskyni nebo o vycházku-poznáváme své město (zajišťuje Bc. Barbara Kubíčková), aby se v případě zájmu vždy včas přihlásili v klubovně nebo telefonicky den před akcí. Děkujeme.

  

  • Pozvánka: Zveme srdečně všechny členy naší odbočky na oblastní shromáždění, které se koná ve čtvrtek 5.května 2016 od 14h v hotelu Merkur; možnost zaplacení členských příspěvků a aktualizace evidence uživatelů- průkazy OZP (ZTP, ZTP/P) vezměte s sebou.

 

      Oblastní odbočka SONS v České Lípě