Měsíčník SONS CL č. 48 PROSINEC 2019

Publikováno 18.12.2019 14:10 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 48 prosinec 2019

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394 – vedoucí pracoviště

                                  a koordinátor sociálně aktivizačních služeb

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek – sociální poradce

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností

                               16 – 18h Klub stolních her

Úterý:        Zavřeno

Středa :     9       –          16:30h + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9       –          16h  sportovní den i pro veřejnost

                                                           (simulovaná střelba, showdown, šipky, stolní hry)                                       

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

 

Měsíční program SONS CL na prosinec 2019:   

  2.12. Kontaktní den pro veřejnost

  4.12. 9h Masáže p. Merková, 10h Mikulášská besídka

  5.12. Zavřeno – jednání ve prospěch odbočky mimo klubovnu

  6.12. 9h - 16h Sportovní den

          9:30h Stolní hry – manželé Slaninovi - 14h – 19h  „Mikulášský  

          turnaj v deskových a karetních hrách“ i pro veřejnost

  7.12. 12h advent na Vodním hradě

  9.12. Kontaktní den pro veřejnost,

          13h Slavnostní otevření a Den otevřených dveří do 18h

10.12. 17h Koncert žáků ZUŠ v Doksech- pro přihlášené

11.12. 9h Masáže p. Hešková,

          Předvánoční setkání s předvánočním úklidem

12.12. 9h – 13:30h Beseda na ZŠ v Zahrádkách (projektový den)

13.12. 9h - 16h Sportovní den

16.12. – 31.12. Zavřeno

 

Přejeme krásné Vánoce

a šťastné vykročení do nového roku.

Těšíme se, že i v roce 2020 budete s námi.

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Jaroslavě Slejškové, Janu Merkovi, Josefu Škutchanovi, Jindřichu Řehořkovi, Aleši Ulrichovi a hned na začátku roku Františku Špačkovi

 

Akce, které proběhly: Jednání na MÚ o bariérách ve městě, turnaj v brazilské dámě – absolutní vítěz Mgr. Ludmila Chalupová; MČR ve střelbě – 3. místo zrakově znevýhodněných Zuzana Duchoňová a 3. místo ostatní Ing. Hana Petrášová – blahopřejeme.

Připravujeme: zimní pobyt v Lužických horách v termínu od 7.1. do 9.1.2020. Informace v klubovně.

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

Pro rozhodování o výši Příspěvku na péči (PnP) je vždy důležité si uvědomit stupeň závislosti na péči jiné osoby, asistenta, nebo poskytovatele sociálních služeb při výkonu základních životních potřeb. Ty jsme si probrali, všech deset, v minulých vydáních.

Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve:

  1. a) stupni I. (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby,
  2. b) stupni II. (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb,
  3. c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb,
  4. d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.

Můžete si sami zhodnotit svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a porovnat s vytvořeným sociálním zázemím, ve kterém je o vás pečováno.

Přijďte se poradit!