Měsíčník SONS CL č. 47 listopad 2019

Publikováno 30.10.2019 13:56 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 47 listopad 2019

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394 – vedoucí pracoviště

                                  a koordinátor sociálně aktivizačních služeb

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek – sociální poradce

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností 

                              16 – 18h Klub stolních her pro veřejnost

Úterý:        zavřeno

Středa :     9       –          16:30h + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9       –          16h  sportovní den i pro veřejnost

                                                           (simulovaná střelba, showdown, šipky, stolní hry)                                       

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

 

Měsíční program SONS CL na listopad 2019:   

  1.11. 9h - 16h Sportovní den

  4.11. Kontaktní den pro veřejnost, 16 – 18h Klub stolních her

  6.11. 9h Masáže p. Merková, 10h Klub 75+, 11h Zvukové knihy,

          12h Mozaika

          12:30h odjezd do Prahy na 3. ligový turnaj LIGAN/LIGAS 2019- 

          2020 hra Brazilská dáma – pro přihlášené

  7.11. Zavřeno – jednání na MÚ o bariérách ve městě – náměty předejte  

          do 6.11. Mgr. Chalupové

  8.11. 9h - 16h Sportovní den

11.11. Kontaktní den pro veřejnost, 16 – 18h Klub stolních her

13.11. 9h Masáže p. Hešková, 10h Křížovky, 11 Kolektivní poradenství,    

          12h Mozaika

14.11. Zavřeno z důvodu čerpání dovolené

15.11. 9h - 16h Sportovní den

18.11. Kontaktní den pro veřejnost, 16 – 18h Klub stolních her

20.11. 9h Masáže p. Merková, 10h Klub vaření, 12h Kolektivní poradenství,

          14h Jednání oblastní rady

21.11. Sanitární den

22.11. 9h - 16h Sportovní den

          9:30h – 15:30h Stolní hry – manželé Slaninovi – kostkové hry: 

          Vzducholoď, Dvanáctka, Pirátské kostky, soutěžní úlohy Královské

          dámy – příprava na MČR

25.11. Kontaktní den pro veřejnost, 16 – 18h Klub stolních her

27.11. 9h Masáže p.Merková, 10h Kompenzační pomůcky,

          11h Velké klubové setkání, 12h Kolektivní poradenství

28.11. Zavřeno z důvodu čerpání dovolené

29.11. 9h - 16h Sportovní den

30.11. Sobotní MČR v královské dámě – Praha – pro přihlášené

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Ester Doležalové, Drahomíře Lecnarové, Marii Pohořalé, Haně Heškové, Julii Černé, Haně Lukášové, Mgr. Barboře Šetkové, Evě Kadlecové

 

Akce, které proběhly:

Koncerty duchovní hudby v sobotu 5. října v kostele svatého Fabiána a Šebestiána v Zákupech a potom i v bazilice Všech svatých v České Lípě. Zpívali členové Vokál – klubu a dětský sbor Zákupáček.

Sbírka Bílá pastelka ve středu 16. října.

Oblastní shromáždění ve středu 23. října, na kterém si členové zvolili delegáta na celostátní shromáždění a to Ing. Miroslava Šetka a náhradníka paní Janu Řehořkovou. Dále se na oblastním shromáždění odsouhlasilo navýšení členského příspěvku na 150 Kč a to od roku 2020.

Více informací získáte na webových stránkách odbočky nebo v klubovně.

Připravujeme:

Na pondělí 9. prosince slavnostní otevření se Dnem otevřených dveří pro veřejnost od 13h. V programu mimo jiné vystoupí nevidomí hudebníci, firma Spektra představí různé kompenzační pomůcky a poradí s jejich výběrem...

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

Posudkové diagnózy. Po vyšetření u očního lékaře máte v lékařské zprávě výsledky: jako visus vidění, hodnoty nitroočního tlaku, velikost zorného pole z perimetru, nález na sítnici a terči zrakového nervu a event.. další údaje a výsledky odborného šetření. Mimo jiné lékař stanoví nějaký závěr, lékařskou diagnózu.  Požádejte lékaře o stanovení odpovídající posudkové diagnózy k této lékařské diagnóze. Zjistíte, zdali jste úplně, nebo prakticky nevidomý, nebo máte „pouze“ těžce slabý zrak. Tento údaj je velmi důležitý pro další vaše sociální zařazení a nárok na druh a výši invalidního důchodu, druh průkazu OZP, nárok na příspěvek na mobilitu a zvláštní pomůcku a další výhody na zvládání vašeho nepříznivého zdravotního stavu. Vždy mějte na paměti, že posudkový lékař sice o těchto věcech rozhoduje, ale při plném respektování výsledků šetření a stanoviska odborného lékaře. Proto se vždy raději přijďte poradit.