Měsíčník SONS CL č. 46 říjen 2019

Publikováno 30.09.2019 17:10 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 46 říjen 2019

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394 – vedoucí pracoviště

                                  a koordinátor sociálně aktivizačních služeb

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek – sociální poradce

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

                                                                                  (16 – 18h stolní hry)

Úterý:        zavřeno            

Středa :     9       –          16:30h + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:     9 – 14h  

Pátek:        9       –          16h  sportovní den i pro veřejnost

                                                (simulovaná střelba, showdown, šipky, stolní hry)                                       

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

 

Měsíční program SONS CL na říjen 2019:   

  1.10. 10h Beseda na ZŠ v Zákupech, 14h Příprava na zahájení

  2.10. 9:30h Zahájení zkušebního provozu v zrekonstruovaných     

           prostorách, 10h Ochutnávka různých medů – pan Kořen

  3.10. 9h Masáže p. Merková

  4.10. 9h - 16h Sportovní den

  5.10. Benefiční koncert Bílé pastelky

  7.10. Kontaktní den pro veřejnost,

          16h – 18h Kroužek stolních her pro všechny věkové kategorie

  9.10. 10h Beseda o knize Lužické pověsti – spisovatelka paní Hana

           Doskočilová, 12h Kolektivní poradenství, 13h Mozaika

          12:30h odjezd do Prahy na 2. ligový turnaj LIGAN/LIGAS 2019-  

          2020- hra Syllabatim – pro přihlášené

10.10. 9h Masáže p. Merková

          Celodenní výlet do Liberec – Ještěd s komentovanou prohlídkou –  

          pro přihlášené - odjezd vlakem v 8:22h, informace v klubovně

11.10. 9h - 16h Sportovní den

14.10. Kontaktní den pro veřejnost

16.10. Celodenní sbírka Bílá pastelka

          10h Výtvarná dílna, 11h Mozaika, 16h Jednání oblastní rady

17.10. 9h Masáže p. Merková

18.10. 9h - 16h Sportovní den

21.10. Kontaktní den pro veřejnost

23.10. 10h Obalův koutek, 14:30h Oblastní shromáždění

24.10. 9h Masáže p.Merková       

25.10. 9h - 16h Sportovní den

         10h – 15:30 Stolní hry – manželé Slaninovi – hry: Safari Bar, Shut

          the Box, SULUC, brazilská dáma s hodinami

30.10. – 1.11. Výstava „Dušičky“ a bleší trh

30.10. 10h Velké klubové setkání, 11h Kolektivní poradenství, 12h Mozaika

31.10. 9h Masáže p. Hešková

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Augustinu Audyovi, Ireně Vránové, Jaroslavu Chalupovi, Jiřině Pavlíčkové, Jakubovi Řehořkovi, Františku Duchoňovi, Barbaře Kubíčkové

Akce, které proběhly: Během září jsme uskutečnili dvě významné sportovní akce a to kvalifikační střeleckou soutěž „Zlatý střed“ a „Lužické sportovní hry“. Nejdůležitější ale bylo přestěhování naší odbočky zpět do ulice Červeného kříže. Čekaly nás zrekonstruované prostory a hlavně hodně práce s rozmísťováním nábytku a uklízením. Tímto chceme poděkovat všem, kteří se na stěhování a úklidu podíleli – Jarušce Hudečkové a její rodině, Jaroslavu Chalupovi, Aleši Ulrichovi, Marušce Černé, Marušce Říhové, Bohunce Bečkovské, Jindrovi a Jakubovi Řehořkovým a zaměstnancům Zuzce, Janě, Jarušce a Lídě. 

Velké poděkování patří také našemu sponzorovi - firmě Krofián, který nám zakoupil 6 stolů, 24 židlí a televizor ke stolní lupě.

A to největší poděkování patří městu Česká Lípa za uskutečnění projektu rekonstrukce budovy a za všechno co pro nevidomé dělá.

Připravujeme a zveme: na dva benefiční koncerty duchovní hudby pro Bílou pastelku v sobotu 5. října od 14h v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech a tentýž den od 17h v bazilice Všech svatých v České Lípě. Vystoupí Vokál klub nevidomých zpěváků z celé republiky a varhaník Pavel Diblík a v Zákupech i dětský sbor Zákupáček.

Dále upozorňujeme na celostátní sbírku Bílá pastelka, která proběhne ve středu 16. října. Podpořte naše dvojice a upozorněte veřejnost na sbírku.

Rovněž zveme všechny členy na podzimní oblastní shromáždění, které bude v klubovně ve středu 23. října od 14:30h. Kromě obvyklých bodů bude na programu i volba delegáta na celostátní shromáždění.

A členy i zájemce z řad veřejnosti zveme na nově otevřený klub stolních a karetních her, který začne pracovat od pondělí 7. října mezi 16 a 18h.

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

V dnešní informaci připomínáme změnu v příloze zákona o zdravotním pojištění týkající se nároku a úhrady bílých slepeckých holí. Od 1. prosince 2019 budeme mít nárok na 2 orientační, signalizační nebo opěrné hole za kalendářní rok a to v hodnotě 609 Kč za orientační a signalizační a 174 Kč za opěrnou hůl. Připomínáme, že po mnoha nesouhlasných jednáních zejména s účastí vládního výboru pro zdravotně postižené se dosáhlo změny, ale až v další novele v roce 2020. Platí výše uvedené a během října a listopadu se předzásobte alespoň 2 holemi. Každý úplně i prakticky nevidomý by se neměl mimo své obydlí pohybovat bez bílé hole.