Měsíčník SONS CL č. 45 září 2019

Publikováno 03.09.2019 09:39 Odbočka Česká Lípa


 

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 45 září 2019

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563 (pro poštu)

KD Arbes Liberecká 658 (dočasné sídlo odbočky)

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394 – vedoucí pracoviště

                                  a koordinátor sociálně aktivizačních služeb

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek – sociální poradce

Jaroslava Straková

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 14h

Středa :     9       –          16:30h + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 14h  

Pátek:        9       –          16h  sportovní den i pro veřejnost

                                                           (simulovaná střelba, showdown, šipky, stolní hry)                                       

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na září 2019:   

  2.9. Kontaktní den pro veřejnost

  3.9. Klubovna zavřená

  4.9. 10h Klub 75+, 11h Kolektivní poradenství, 12h Zvukové knihy

  5.9. 9h Masáže p. Merková

  6.9. 9h - 16h Sportovní den a příprava na sobotní střelbu

  7.9. 9h – 15h Kvalifikační střelecká soutěž „Zlatý střed“

  9.9. Kontaktní den pro veřejnost

10.9. Klubovna zavřená – v  16 h odjezd na Sportovní hry na Myslivny

11.9. 10h Mozaika, 12h Stolní hry

         Sportovní hry na Myslivnách (pro přihlášené)

12.9. 9h Masáže p. Merková

13.9. 9h - 16h Sportovní den

       10h – 15:30h Stolní hry – manželé Slaninovi – hry: Othello s hodinami  

       a Mariáš

16.9. Kontaktní den pro veřejnost

17.9. Klubovna zavřená

18.9. 10h Velké klubové setkání, 11h Kolektivní poradenství,

        13h Výtvarná dílna

19.9. 9h Masáže p. Hešková       

20.9. 9h - 16h Sportovní den + příprava na stěhování

21.9. Sobotní stěhování nábytku a materiálů do nově zrekonstruovaných   

        prostor na adrese Červeného kříže 2563

23.9. – 30.9. Zavřeno z důvodu stěhování do nově zrekonstruovaných prostor na adrese Červeného kříže 2563

25.9. 10h Jednání oblastní rady, 12:30h odjezd do Prahy na 1.ligový turnaj LIGAN/LIGAS 2019 – 2020 na Dědině – hra Othello – pro přihlášené

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Martě Kloučkové, Jaroslava Straková, Miroslavě Wortnerové, Haně Špačkové

 

Akce, které proběhly: „COUNTRY TÁČKY NA LUŽICKÉM PLÁCKU“

Pobavit se s kamarády, poslechnout si country hudbu, zasoutěžit si v horalských dovednostech atd. -  to všechno patří do přírody. Vydali jsme se tedy na toto tradiční rodinné odpoledne na Myslivny a užili si tak překrásný sobotní den, kterým provázel muzikant a skvělý člověk pan Martin Žák. Kromě své kapely New-Time Country Band představil postupně i jednotlivé soutěže a stánky. Do soutěže se zapojili i někteří naši členové a vyzkoušeli si například chůzi na chůdách, točení lasem, hod kukuřic do nůše, hod podkovou na tyč, znalosti v určování bylin. Nejstarší vyhodnocenou soutěžící celé akce byla naše členka paní Marie Pohořalá s téměř osmi křížky na svých bedrech, ale s mladistvým zápalem. Ti, kteří nesoutěžili, si prošli stánky a prohlédli si např. předměty na výrobu másla, patchwork, práci s kůží, korálkování , keramické hrnečky, indiánský tábor atd. Nabídka byla veliká. Téměř všichni si u stánku s výstižným názvem „Pantátův dech z Loštic“ zakoupili olomoucké tvarůžky různých chutí a tak cesta autem domů byla dost „voňavá“. Ale co bychom pro mlsné jazýčky všechno nepodstoupili, že? Mlsali jsme i na místě, kde byl stůl plný rozmanitých kulinářských výtvorů odvážných místních hospodyněk a stánek s občerstvením. Country táčky se opravdu vydařily. Až o prožitých zážitcích bude v klubovně povídat, budou s námi chtít jet i ostatní, ale to už si budeme muset objednat autobus, protože se do aut nevejdeme. Tak za rok zase na shledanou.

Hry na cestách– Turnaj tří míst 2019 – 20. 8. 2019

Naše odbočka zorganizovala spolu se Společenstvím duševních sportů z. s. manželů Slaninových 1. Turnaj tří míst a to ve Stvolínkách.                                                                                                                           Víc než třicítka dětí i dospělých se zapojila do karetní hry "Prší48",

kostkové "Shut the box" a hry s písmenky "Syllabatim".  Záměrem bylo zahrát si každou hru na jiném místě, to se však podařilo jen při "Prší 48", kterou jsme absolvovali po procházce ke Koňskému rybníku a skále Smrtka. Kvůli skutečně bouřlivému dešti se zbylé dvě hry dohrávaly v zastřešené části zahrady organizátorů manželů Chalupových. Vedle hraní, procházky a seznámení s historií Stvolínek jsme měli unikátní možnost navštívit pozvolna rekonstruovaný stvolínecký zámek, bývalé letní sídlo litoměřických biskupů. Průvodkyní nám byla sama starostka obce Ing. Pavlína Ištoková. Zvukovou reportáž z celé akce pořizoval pro Naši šanci redaktor Petr Mašek. 

 

Připravujeme: Tak konečně nastal ten čas, kdy se budeme vracet zpět na „starou“ adresu Červeného kříže, ale do nových, krásných a větších prostor. Od 23. 9. do 30. 9. bude klubovna zavřená. Všichni zaměstnanci se budou snažit, aby byl provoz klubovny obnoven v co nejkratším čase, takže se na Vás těší ve středu 2. 10., kdy bude zahájen zkušební provoz.

 

 

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

VII. část: Výklad plnění základních životních potřeb (ZŽP):

9)Osobní aktivity:          

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

Tato životní potřeba je právě základem činnosti naší sociální služby „Sociální služby pro seniory a zdravotně postižené“, kterou s vámi provozujeme. Je to proto, že zrakově postižení nejsou schopni tuto potřebu si samostatně zajišťovat.

10) Péče o domácnost:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.

Tato životní potřeba/ zejména u později osleplých žen/ se ráda podceňuje, ale opak je pravda. Jde o nejdůležitější schopnost samostatného žití, kterou není osleplý člověk bezpečně a samostatně schopen splňovat.

Stručně jsme zrekapitulovali všech deset základních životních potřeb z hlediska úplně nevidomého člověka. Případy těžce slabého zraku, nebo praktické slepoty je výklad složitější. Přijďte se poradit.