Měsíčník SONS CL č. 44 srpen 2019

Publikováno 29.07.2019 14:27 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 44 srpen 2019

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563 (pro poštu)

KD Arbes Liberecká 658 (dočasné sídlo odbočky)

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394 – vedoucí pracoviště

                                  a koordinátor sociálně aktivizačních služeb

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek – sociální poradce

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 14h

Středa :     9       –          16:30h + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 14h  

Pátek:        9       –          16h  sportovní den i pro veřejnost

                                                           (simulovaná střelba, showdown, šipky, stolní hry)                                       

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na srpen 2019:   

  1.8. 9h Masáže p. Merková

  2.8. Klubovna zavřená

  5.8. Kontaktní den pro veřejnost

  6.8. Klubovna zavřená

  7.8. 10h Kompenzační pomůcky 11h Zvukové knihy, 12h Mozaika

  8.8. 9h Masáže p. Merková

  9.8. 9h - 16h Sportovní den

12.8. Kontaktní den pro veřejnost

13.8. Klubovna zavřená

14.8. 10h Výtvarná dílna, 11 Kolektivní poradenství, 12h Mozaika

15.8. 9h Masáže p. Merková

16.8. 9h - 16h Sportovní den

17.8. Sobotní Country bál na Myslivnách

19.8. Kontaktní den pro veřejnost

20.8. Klubovna zavřená - Hry na cestách -  Turnaj Tří míst 2019 - Stvolínky  (vycházka po filmových stopách na Smrtku, k Černé tůni a na most s hastrmanem a Aničkou, cestou časté odpočívání a společenské a stolní hry na dece, zpět do Stvolínek – oběd a bazén, odpoledne návštěva zámku, hry, večer grilování)

21.8. 10h Klub 75+, 12h Kolektivní poradenství, 14h Jednání oblastní rady

22.8. 9h Masáže p.Merková       

23.8. 9h - 16h Sportovní den

26.8. Kontaktní den pro veřejnost

27.8. Sanitární den

28.8. 10h Velké klubové setkání, 11h Kolektivní poradenství

29.8. 9h Masáže p. Hešková

30.8. 9h - 16h Sportovní den, Soutěž ve střelbě pro veřejnost

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Janě Řehořkové, Ireně Slovákové, Blance Janečkové, Ing. Miroslavu Šetkovi, Pavlíně Markové, Monice Mydlářové

 

Akce, které proběhly:

Beseda - I letos jsme vyjeli besedovat s dětmi na letní tábor. Tentokrát do Stvolínek, ale ne mezi stany, protože by nám chyběla elektřina na provoz simulované zvukové střelby. Zázemí na zahradě u obecního úřadu nám připravila paní starostka Ing. Pavlína Ištoková, které tímto moc děkujeme. Představili jsme činnost odbočky, ukázali nějaké kompenzační pomůcky, předvedli práci vodicích psů a nakonec si přítomní všechno vyzkoušeli v klapkách. Největší zájem byl opět o zvukovou střelbu a o vlastoruční napsání svého jména na pichtově psacím stroji. Děti byly vnímavé a jejich dotazy byly věcné. Společné tři hodiny rychle utekly. 

 

Zveme:

Na akci Hry na cestách nazvané Turnaj Tří míst 2019 – Stvolínky. Jedná se o vycházku po filmových stopách v okolí Stvolínek s častým odpočíváním a společenskou hrou, společným obědem, koupáním a návštěvou zámku. Začátek v 10 hod u vlakového nádraží ve Stvolínkách( odjezd z České Lípy z vlakového nádraží v 8:35 hod). Navečer grilování, odjezd do České Lípy v 17:10, 19:10 nebo 21:10 hod nebo možnost přespání na zahradě ve vlastních stanech. Přihlášky do 16. 8.  Mgr. Chalupové, která Vám sdělí podrobnosti.

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

VI. část: Výklad plnění základních životních potřeb (ZŽP):

7) VÝKON FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY - „Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, používat hygienické pomůcky.“ Jedná se o úkon, který lze s těžkým zrakovým postižením zvládnout a považovat za splněný.

8) PÉČE O ZDRAVÍ -„Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.“

Tuto základní životní potřebu lze považovat u těžce zrakově postiženého člověka za jednoznačně nesplněnou. Výběr a rozlišování léků se bez pomoci a hlavně kontroly neobejde a může mít i fatální následky. Podobně i jakýkoliv léčebný režim, nebo postup, je třeba nejen zavést, ale i druhou osobou kontrolovat.