Měsíčník SONS CL č. 43 červenec 2019

Publikováno 24.06.2019 15:20 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 43 červenec 2019

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563 (pro poštu)

KD Arbes Liberecká 658 (dočasné sídlo odbočky)

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394 – vedoucí pracoviště

                                  a koordinátor sociálně aktivizačních služeb

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek – sociální poradce

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 14h

Středa :     9       –          16:30h + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 14h  

Pátek:        9       –          16h  sportovní den i pro veřejnost

                                                           (simulovaná střelba, showdown, šipky, stolní hry)                                       

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na červenec 2019:   

  1.7. Kontaktní den pro veřejnost

  2.7. Klubovna je zavřená

  3.7. 10h Výtvarná dílna, 11h Kolektivní poradenství, 12h Mozaika

  4.7. 9h Masáže p. Merková

  5.7. Státní svátek - klubovna je zavřená

  8.7. Kontaktní den pro veřejnost

  9.7. Klubovna je zavřená

10.7. 10h Stolní hry, 11h Kolektivní poradenství, 12h Mozaika

11.7. 9h Masáže p. Merková

12.7. 9h - 16h Sportovní den

15.7. Kontaktní den pro veřejnost

16.7. Klubovna je zavřená

17.7. 10h Hrátky se slovy, 11h Kolektivní poradenství, 12 Mozaika

18.7. 9h Masáže p. Merková

19.7. 9h - 16h Sportovní den

22.7. Kontaktní den pro veřejnost

23.7. Klubovna je zavřená

24.7. 10h Křížovky, 11 Čtení z časopisů, 12 Mozaika

25.7. 9h Masáže p. Hešková

26.7. Klubovna je zavřená

29.7. Kontaktní den pro veřejnost

30.7. Klubovna je zavřená

31.7. 10h Velké klubové setkání     

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Martě Kaucké, Mgr. Ludmile Chalupové, Ivě Audyové, Františku Kalouskovi, Boženě Skořepové, Jitce Kozákové, Štěpánu Šimáškovi

 

Akce, které proběhly:

Na koncert SONS v Praze v sobotu 22.6. jsme vyjeli malým objednaným autobusem. Všichni jsme byli svátečně naladěni a ani nepříjemná obsluha na benzínce před Prahou nám dobrou náladu nezkazila. Autobus nás zavezl až téměř před kostel sv. Šimona a Judy. Při vstupu jsme dostali perníkové srdíčko a hned začátek koncertu sliboval příjemné zážitky. Zatleskali jsme všem oceněným za jejich opravdu záslužnou činnost pro nevidomé a v duchu jsme jim popřáli mnoho zdraví a elánu v dalším počínání. Kulturní vystoupení nás pohladilo po duši a při vystoupení cimbálové muziky nám tancovaly nohy a někteří si i zanotovali. Při zpáteční cestě jsme zastavili na pozdní oběd v hospůdce U Blanky a krásný den nám zpříjemnila sama paní majitelka milým úsměvem, rychlou obsluhou a podáním dobrého jídla. Nakonec ještě všem darovala domácí rohlíčky. Byl to krásně prožitý den.

 

Upozorňujeme:  V měsíci červenci a srpnu bude z provozních důvodů omezen provoz klubovny. Věnujte, prosím, pozornost při čtení měsíčních programů.

 

Připravujeme:

Na úterý 20. 8. hry na cestách nazvané Turnaj Tří míst 2019 - Stvolínky. Jedná se o celodenní výlet. Vlakem z CL v 8:33h přijedete do Stvolínek, kde bude připraven jak turistický, tak pobytový program. Začneme vycházkou po filmových stopách na Smrtku, k Černé tůni a na Hastrmanův most. Cestou budeme často odpočívat a na dece hrát různé společenské, ale i stolní hry. Vrátíme se do Stvolínek na oběd připravený Lídou, vykoupeme se a odpoledne navštívíme zámek. Den zakončíme grilováním a společným posezením. Poslední vlak ze Stvolínek do České Lípy odjíždí ve 21:08h, ale můžete přespat na zahradě ve vlastních stanech.

 

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

  1. část: Výklad plnění základních životních potřeb (ZŽP):

5) OBLÉKÁNÍ  A OBOUVÁNÍ – „Za schopnost zvládnout tuto základní životní                                                              potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

Zvládnout, tuto základní životní potřebu by bylo možné považovat za poměrně snadné, až na výběr vhodného oblečení a kontrolu, zda je všechno zapnuté, srovnané a sedící (nemáme zrcadlo). Tento nedostatek je důležitý pro nesplnitelnost této ZŽP.

 

6) TĚLESNÁ HYGIENA – „Za schopnost zvládnout tuto základní životnípotřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna používat hygienická zařízeni, mýt se a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

Každý těžce zrakově postižený člověk by měl ovládat základní hygienické návyky a k tomu příslušné slepecké dovednosti tak, abychom tuto ZŽP považovali za splněnou.