Měsíčník SONS CL č. 42 červen 2019

Publikováno 28.05.2019 14:12 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 42 červen 2019

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563 (pro poštu)

KD Arbes Liberecká 658 (dočasné sídlo odbočky)

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 14h

Středa :     9       –          16:30h + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 14h  

Pátek:        9       –          16h  sportovní den pro veřejnost

                                                           (simulovaná střelba, showdown, šipky, stolní hry)                                       

 

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na červen 2019:   

  3.6. Kontaktní den pro veřejnost

  4.6. Klubovna zavřená

  5.6. 10h Zvukové knihy, 11h Křížovky, 12h Kolektivní poradenství

  6.6. 9h Masáže p. Merková

  7.6. 9h - 16h Sportovní den, 10h – 15:30h Stolní hry

10.6. Kontaktní den pro veřejnost

11.6. Klubovna zavřená

12.6. 10h Výtvarná dílna, 11h Kolektivní poradenství, 13h Mozaika

13.6. 9h Masáže p. Merková

14.6. 9h - 16h Sportovní den

15.6. Sobotní účast na akci Slavnosti Lužických hor

17.6. Kontaktní den pro veřejnost

18.6. Klubovna zavřená

19.6. 10h Obalův koutek. 11 Kolektivní poradenství,

        14h Jednání oblastní rady

20.6. 9h Masáže p. Merková, 10h Výtvarná dílna

21.6. 9h - 16h Sportovní den

22.6. Den SONS - Slavnostní koncert v Praze – pro přihlášené

24.6. Kontaktní den pro veřejnost

25.6. Klubovna zavřená

26.6. 10h Klub 75+, 11h Velké klubové setkání, 12h Kolektivní poradenství

27.6. 9h Masáže p. Hešková

        15:30 Slavnostní zakončení sezóny stolních her v Praze 

28.6.- 29.6.  Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením

         ve Starých Splavech-areál fotbalového hřiště a hotel Bezděz

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Anně Sváčkové, Boženě Novákové, Jiřímu Novotnému, Věře Kosové, Drahoslavě Lankové, Miroslavu Růtovi, Jiřímu Kadlecovi

 

Akce, které proběhly:

Krajské kolo ve čtení a psaní bodového písma – ve spolupráci s Krajskou koordinační radou Liberecka se uskutečnilo na odbočce v České Lípě. Z celého kraje se zúčastnili pouze zástupci Českolipska a všichni byli vítězové. Absolutním vítězem v kategorii dříve osleplí se stal pan Ondrej Čanecký a v kategorii později osleplí vyhrála ve čtení, psaní na Pichtově psacím stroji a na tabulce paní Zuzana Duchoňová a ve psaní na klávesnici paní Jana Řehořková. Nejstarší soutěžící byla paní Anna Sváčková a jak potvrdila, trému měla jako zamlada. S tím souhlasila i další soutěžící paní Hana Merková. Veselá nálada však nikomu nechyběla. Setkání všech zúčastněných proběhlo v přátelské atmosféře a všechny přítomné svým povídáním bavil šéfredaktor časopisu ZORA PhDr. Václav Senjuk. Prostě prima parta. Tak ještě jednou všem blahopřejeme.

 

Zveme:

Na Den SONS – Slavnostní koncert v kostele sv. Šimona a Judy v Praze na Starém Městě v sobotu 22. června. Na koncertu budou předána ocenění významným osobnostem, které se svou činností zasloužily o pomoc osobám s těžkým zrakovým postižením. Koncert bude také příležitostí pro setkání osobností z řad zrakově postižených občanů z celé republiky.

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

IV. část: Výklad plnění základních životních potřeb (ZŽP):

K předchozímu článku, kde byla uvedena definice komunikace, lze konstatovat, že těžce zrakově postižený člověk, nebo úplně nevidomý, který nerozezná mimiku obličeje přítomných, není schopen se naplno zúčastňovat rozhovorů ve skupině lidí (někdy i ve vlastní rodině). Není tedy schopen splňovat plnohodnotně podmínky této základní životní potřeby.

4) STRAVOVÁNÍ – „Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, sníst a vypít, a když je potřeba, dodržovat stanovený dietní režim.“                                                                                                                                       

Některé uvedené úkony by s vhodnými pomůckami neměli těžce zrakově postiženému dělat potíže (nalít nápoj, samostatně se najíst), ale porcování, servírování, nebo opatřování si stravy, se už bez pomoci neobejdou.  Mohou existovat jedinci, kteří tuto základní životní potřebu zvládnou, ale pomoc rodinných příslušníků, pečovatelek a dalších sociálních pracovníků pro většinu těžce zrakově postižených, už zakládá potřebu příspěvku na péči a tím nesplnitelnost této základní životní potřeby pro těžce zrakově postižené.