Měsíčník SONS CL č. 41 květen 2019

Publikováno 29.04.2019 11:30 Odbočka Česká Lípa


 

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 41 květen 2019

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563 (pro poštu)

KD Arbes Liberecká 658 (dočasné sídlo odbočky)

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 14h

Středa :     9       –          16:30h + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 14h  

Pátek:        9       –          16h  sportovní den pro veřejnost

                                                           (simulovaná střelba, showdown, šipky, stolní hry)                                       

 

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na květen 2019:   

  1.5. Státní svátek - zavřeno

  2.5. 9h Masáže p. Merková

  3.5. 9h - 16h Sportovní den

  6.5. Kontaktní den pro veřejnost

  7.5. 10h Zvukové knihy

  8.5. Státní svátek - zavřeno

  9.5. 9h Masáže p. Merková

10.5. 9h - 16h Sportovní den, 10h – 15:30h Stolní hry

13.5. Kontaktní den pro veřejnost, 8:30h Beseda se žáky

14.5. 10h Kompenzační pomůcky

15.5. 10h Obalův koutek, 11h Kolektivní poradenství, 13h Výtvarná dílna

        12:30h odjezd hráčů stolních her do Prahy

16.5. 9h Masáže p. Merková

17.5. 9h - 16h Sportovní den

18.5. Sobotní účast na akci v Zákupech „Tvoříme duší“

20.5. Kontaktní den pro veřejnost

21.5. 14:30h Příprava na akci „S bílou holí pro Bílou pastelku“

22.5. 9h – 16h „S bílou holí pro Bílou pastelku“

23.5. 9h Masáže p. Merková

24.5. 10h Krajské kolo ve čtení a psaní bodového písma

27.5. Kontaktní den pro veřejnost

28.5. Zavřeno - sanitární den

29.5. 10h Velké klubové setkání, 11h Klub 75+, 12h Kolektivní poradenství

30.5. 9h Masáže p. Hešková

31.5. 9h - 16h Sportovní den

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Olze Žďárské, Zuzaně Duchoňové, Ing. Ladislavu Drahorádovi, Miroslavu Kaiserovi, Zdeně Novotné

 

Akce, které proběhly:

V sobotu 15. 4. jsme se zúčastnili soutěže 2. MČR v Brazilské dámě v Praze a příprava v klubovně přinesla sladké plody. Mistryní se stala naše členka paní Zuzana Duchoňová. Blahopřejeme!

Jarní výstava velikonočních dekorací vyrobených našimi členkami probíhala celý týden před Velikonocemi. Přidali jsme i workshop s pletením pomlázek a výrobou květinek. Opravdu bylo co obdivovat. Škoda jen, že nepřišlo více návštěvníků. Tak snad příště.

Velikonoční putování ve Stvolínkách byla akce obecního úřadu, ale ukončení bylo u Chalupů na zahradě, takže jsme využili krásného počasí a do Stvolínek jsme také vyrazili. Vystavili jsme naše velikonoční výrobky, předvedli vodicí psy, zahráli si s občany Stvolínek stolní hry pro nevidomé a opekli buřtíky. No prostě krásné odpoledne v přírodě. Stvolínky opět nezklamaly!

Na kontrolní dny na stavbě – tedy rekonstrukci – je vždy pozvaná i Mgr. Chalupová a přináší pokaždé příznivé zprávy. Už jsou vyměněná okna, vybourané podlahy a v prvním poschodí už se staví nové příčky, takže bylo možné projít si jednotlivé místnosti. No prostě nádhera!

 

Připravujeme:

Letos připravujeme již třetí ročník akce „S bílou holí pro Bílou pastelku“. Tentokrát využijeme prostor v KD Arbes a přilehlé terasy. Pro návštěvníky bude připravena dvacetimetrová trať pro chůzi s bílou holí. Přítomní budou mít možnost vyzkoušet si kompenzační pomůcky apod. Vyzýváme tímto všechny naše členy, aby kdykoliv během dne podpořili účastí tuto akci, pozvali i rodiny a známé a dělali osvětu akce a naší odbočky.

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

III. část: Výklad plnění základních životních potřeb (ZŽP):

2) ORIENTACE - „Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozpoznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat“.

Tato schopnost je pro závažné postižení nebo úplnou ztrátu zraku nesplněna.

3) KOMUNIKACE - „Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to srozumitelnou mluvenou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky“.

Opět se jedná o potřebu zrakové schopnosti při jakékoliv písemné komunikaci, i když jí lze částečně nahradit hmatem (bodové písmo), ale bez dostatečné kontroly zúčastněných a vizuálního kontaktu s těmito zúčastněnými vidícími (nehody, poplachy apod.). Velmi těžko se navazuje komunikace s někým, komu nerozeznáte výraz jeho obličeje a gesta, zdali vaše oslovení je mu příjemné, nebo odmítavé.