Měsíčník SONS CL č. 37

Publikováno 04.01.2019 13:47 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 37 leden 2019

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        v lednu a v únoru je klubovna zavřená

Středa :     9 – 16h   + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9 – 15h 

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na leden 2019:  

 2.1.  10h Klub vaření, 11h Novoroční mozaika, 12h Kolektivní poradenství

         14h Jednání oblastní rady

 3.1.  8:30h Masáže p. Merková, 10h Rukodělné činnosti

 4.1.  9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

 7.1.  Kontaktní den pro veřejnost

 8.1.  Klubovna zavřená

 9.1.  10h Křížovky, 11h Kolektivní poradenství, 12h Mozaika

10.1. 8:30h Masáže p. Merková, 10h Rukodělné činnosti

11.1. 9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

          10h – 15:30h Stolní hry

14.1. Kontaktní den pro veřejnost

15.1. Klubovna zavřená

16.1. 10h Obalův koutek, 13h Odjezd do Prahy na Stolní hry

17.1. 8:30h Masáže p. Merková, 10h Rukodělné činnosti

18.1. 9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

21.1. Kontaktní den pro veřejnost

22.1. Klubovna zavřená

23.1. 10h Klub vaření, 11h Klub 75+, 14h Jednání oblastní rady

24.1. 8:30h Masáže p. Merková, 10h Rukodělné činnosti

25.1. 9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

28.1. Kontaktní den pro veřejnost

29.1. Klubovna zavřená – jednání KKR v Liberci

30.1. 10h Velké klubové setkání, 12h Kolektivní poradenství

31.1. 9:30h Masáže p. Hešková, 10h Rukodělné činnosti

 

Připomínáme, že v provozních hodinách klubovny si každý den můžete zajezdit na rotopedu a každou středu před desátou hodinou zacvičit na židli.

Nově jsou také kdykoliv k dispozici různé stolní hry pro nevidomé.      

Sportu zdar!!!

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Františku Špačkovi, Bohumile Bečkovské, Janu Lindauerovi, Galině Grosové, Věře Mirkové, Martinu Grosovi, Karolíně Kubátové, Marii Říhové

 

Akce, které proběhly:

  1. MČR v královské dámě se uskutečnilo v sobotu 15.12. v Praze na Dědině. Naši odbočku reprezentovali tři členové: pan Duchoň, paní Hudečková a paní Duchoňová. Mistryní se stala paní Duchoňová. Blahopřejeme.

 

Připravujeme:

Velké stěhování do náhradních prostor do KD Arbes (pod nemocnicí) začne v polovině února. Informace o průběhu a dočasném omezení klubové činnosti naleznete v únorovém čísle.

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny: (informace Mgr. Luboše Zajíce ze sociálně právní poradny SONS Praha, zjednodušený výňatek):

Bydlení v nájmu a podnájmu

Chystáte se pronajmout si malý byt. Jeho majitel po Vás žádá zaplatit před uzavřením nájemní smlouvy kauci ve výši 30 tisíc korun; může chtít pronajímatel tak vysokou částku?

Výše částky, která může být pronajímatelem v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy po nájemci žádána, upravuje nový občanský zákoník (z. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) v ustanovení § 2254, a to takto:

“Ujednají-li strany, že nájemce dá pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu, nesmí být jistota vyšší než šestinásobek měsíčního nájemného.”

Z citovaného ustanovení je tedy patrné, že na položený dotaz nelze jednoznačně odpovědět bez znalosti skutečnosti, jak vysoké nájemné bude ve smlouvě dohodnuto.

Zatímco předchozí, dřívější vydání občanského zákoníku stanovilo, že kauce, resp. zajištění nájmu nesmí přesahovat trojnásobek, nyní jde o šestinásobek. Dříve však šlo o trojnásobek měsíčního nájemného spolu se zálohami na služby spojené s užíváním bytu, dnes se jedná o šestinásobek čistého nájemného. Pokud tedy pronajímatel žádá kauci ve výši 30 000 Kč, muselo by čisté nájemné činit nejméně 5 tisíc Kč. V tomto případě nebyl tedy požadavek pronajímatele nijak přehnaný.

Máme-li pronajatý dvoupokojový byt, ale nájemné je poměrně vysoké, najdeme si kolegu, nebo kolegyni, která by byla ochotná se mnou bydlet s tím, že bychom každý využívali jeden pokoj a kolega, či kolegyně by mi přispívala na placení dohodnutého nájemného. Musí se to hlásit majiteli? A co v případě, když s tím majitel nebude souhlasit?“

Nový občanský zákoník pro tuto situaci nabízí velmi elegantní řešení. Jde o tzv. podnájem části bytu upravený ustanovením § 2274:

“Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele. Ustanovení § 2272 se použije přiměřeně.

Podmínky vyžadované tímto ustanovením jsou tedy následující:

  1. a) Nájemce musí v bytě trvale bydlet; to neznamená, že by zde musel být hlášen k trvalému pobytu. Dle renomovaného komentáře nového občanského zákoníku je trvalým bydlením míněn stav, kdy nájemce má v bytě své obydlí, tedy fakticky zde dlouhodobě uspokojuje své bytové potřeby;
  2. b) Musí jít o podnájem toliko části bytu (tedy např. jednoho pokoje, kuchyně a příslušenství), nikoli bytu celého; při splnění těchto podmínek jeden pokoj svému kolegovi, nebo kolegyni můžete “podnajmout”.

Musí však ještě splnit podmínky ustanovení § 2272, které mu přikazuje, aby majiteli bytu nejpozději do dvou měsíců, kdy se jeho kolega, kolegyně (podnájemce) do bytu nastěhuje, tuto skutečnost oznámil. A to i s tím, že se jeho kolega, kolegyně stal Vaším podnájemcem. Majitel však proti takovému postupu nemůže nic namítat, pochopitelně jen za předpokladu, že oba (Vy i kolega) neporušují pravidla stanovená pro běžné užívání bytu a také tehdy, nebydlí-li v bytě např. již příliš mnoho osob.