Měsíčník SONS CL č. 36 PROSINEC 2018

Publikováno 28.11.2018 13:26 Odbočka Česká Lípa


   Měsíčník  SONS  CL

       č. 36 prosinec 2018

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 12h  

Středa :     9 – 16h   + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9 – 15h 

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

 

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

 

Měsíční program SONS CL na prosinec 2018:  

 1.12.  Sobotní výlet -  Advent na zámku ve Stvolínkách 14 – 18h

 3.12.  Kontaktní den pro veřejnost

 4.12.  Klubovna je zavřená (provozní důvody)

 5.12.  10h Beseda o nové knize pohádek – p. Vaněk, 11h Klub 75+

          13h Kolektivní poradenství

 6.12.  8:30h Masáže p. Merková, 10h Rukodělné činnosti

 7.12.  9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

          10h – 15:30h Stolní hry

 8.12.  Sobotní akce – Advent na Vodním hradě

10.12. Kontaktní den pro veřejnost

11.12. 9h Klub vaření – příprava občerstvení na vánoční besídku

12.12. 10h – 15h Vánoční besídka s překvapením,

          11h Předvedení mobilu pro seniory s hlasovým výstupem        

13.12. 9:30h Masáže p. Hešková, 10h Předvánoční úklid  

14.12. 9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

15.12. Sobotní akce v Praze – 1. OPEN MČR v Královské dámě

17.12.2018 – 1.1.2019 je klubovna zavřená

Těšíme se na Vás v novém roce a poprvé se sejdeme:

   2.1. 10h Novoroční mozaika, 12h Kolektivní poradenství

          14h Jednání oblastní rady

 

Připomínáme, že v provozních hodinách klubovny si každý den můžete zajezdit na rotopedu a každou středu před desátou hodinou zacvičit na židli.

Nově jsou také kdykoliv k dispozici různé stolní hry pro nevidomé.      

Sportu zdar!!!

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Jaroslavě Slejškové, Janu Merkovi, Josefu Škutchanovi, Jindřichu Řehořkovi, Aleši Ulrichovi a hned na začátku ledna Marii Ballyové, Františku Špačkovi

 

Akce, které proběhly:

V sobotu 24.11. jsme opět navštívili Centrum textilního tisku a zúčastnili se workshopu „Origami“. Myslíte si, že se ztrátou zraku se nedá skládat origami? Naši uživatelé všechny přítomné přesvědčili, že to dovedou. Každý si složil ne právě lehký tvar zvonečku a stromečku. Jsou to šikulové!

Připravujeme: Vánoční besídku s překvapením. Určitě potěší každého z Vás. Dárky do tomboly noste nejpozději do 10.12. Na vzorky cukroví se těšíme. Občerstvení zajištěno.

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny: (informace Mgr. Luboše Zajíce ze sociálně právní poradny SONS Praha, zjednodušený výňatek):

Trvalý pobyt a doručovací adresa

Chcete vykonávat volební právo, žádat o sociální dávky, přijímat písemnosti od státních orgánů? I k tomu slouží trvalý pobyt, upravený zákonem č.133/2000 Sb. o evidenci obyvatel.

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním. Mít trvalý pobyt však není povinnost.

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na oddělení evidence obyvatel obecního úřadu v místě nového trvalého pobytu. Tam předloží vyplněný "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", doklad totožnosti a doklad opravňující k přihlášení v konkrétní nemovitosti – výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu. Přihlášení občana k trvalému pobytu má pouze evidenční charakter a nevyplývají z něj tedy žádná práva k vlastníkovi nemovitosti.

Běžně se stává, že občan fakticky pobývá na jiné adrese, než na které má trvalý pobyt. Zákon již dlouho nezná pojem „přechodný pobyt“, nicméně na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést vedle údaje o trvalém pobytu též údaj o adrese, na kterou mají být občanovi automaticky doručovány písemnosti státních orgánů. Naproti tomu například banka, dodavatel energií, telefonní operátor nejsou orgány veřejné moci a je nutné jim vždy každému zvlášť oznámit, že máte jinou „kontaktní“, „doručovací“, „korespondenční“ adresu, „adresu pro doručování“ atd.

 

Se starým rokem jako bychom zavřeli knihu a s novým rokem

jako bychom brali čistý arch papíru a tužku do ruky.

Spoustu příjemných řádků spolu s krásně prožitými svátky vánočními

              Vám přejí Jana, Lída, Zuzka a Mirek