Měsíčník SONS CL č. 33 září 2018

Publikováno 03.09.2018 16:19 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 33 září 2018

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 12h   15 – 17h odpolední mimoklubová činnost     

Středa :     9 – 16h   + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9 – 15h 

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

 

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

 

Měsíční program SONS CL na září 2018:  

 1.9.  5. ročník kvalifikační střelecké soutěže Zlatý střed – sobotní akce v 

        klubovně od 8:30h do 16h (uvítáme vidící pomocníky)

 3.9.  Kontaktní den pro veřejnost

 4.9. – 5.9.  3. ročník Lužických sportovních her na Myslivnách-pro přihlášené

 4.9. – 5.9.  Klubovna je zavřená      

 6.9.  8:30h Masáže p. Merková, 10h Rukodělné činnosti

        14h – 18h Den stacionáře – prezentace odbočky

 7.9.  10h Stolní hry – Společenství duševních sportů - pan Slanina

         9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown 

10.9.  Kontaktní den pro veřejnost

11.9.  10h Rukodělné činnosti

12.9.  10h Beseda S kolem kolem světa – manželé Vackovi

         14h Jednání oblastní rady

13.9.  8:30h Masáže p. Merková, 10h Výtvarná dílna

14.9.  9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown 

17.9. – 23.9. Rekondice ve Volarech pro přihlášené;

          v tomto týdnu bude omezený provoz klubovny

17.9.  Kontaktní den pro veřejnost

18.9.  Klubovna je zavřená

19.9.  10h Mozaika, klubovna je otevřená  pouze do 13h

20.9.  Klubovna je zavřená

21.9.  9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

24.9.  Kontaktní den pro veřejnost

25.9.  10h Květinový koutek

26.9.  10h Klub 75+, 11h Velké klubové setkání,

         12h Kolektivní poradenství

27.9.  9:30h Masáže p. Hešková, 10h Čtení časopisů EMA a ZORA

28.9.  Státní svátek – klubovna je zavřená

 

Připomínáme, že v provozních hodinách klubovny si každý den můžete zajezdit na rotopedu a každou středu před desátou hodinou zacvičit na židli.

Sportu zdar!!!

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Martě Kloučkové, Miroslavě Wortnerové, Zbyňkovi Tomášovi, Haně Špačkové, Veronice Garabové

Akce, které proběhly:

Country táčky na Myslivnách se opravdu vydařily. Kapela Martina Žáka a atmosféra Divokého západu byla skvělá. Kromě nákupu ve stylových stáncích si mohli přítomní zasoutěžit například v hodu kukuřicí, točení lasem apod. Pokoukáníčko bylo i na tanečníky country tanců, které se tam zájemci mohli naučit. Krásný den zakončila kapela Stará almara, ke které se přidali i muzikanti z řad návštěvníků. A bylo to opravdu posloucháníčko.

Křivořezání  na Myslivnách jsme využili na prezentaci odbočky a k ukázce práce vodicího psa.

Více informací o akcích naleznete na našich webových stránkách.

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

Další benefity spojené s průkazem OZP (zkrácený výňatek):

-osvobození od dálničního poplatku pro vozidlo převážející osobu s těžkým zdravotním postižením, držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, pokud je tato osoba držitelem vozidla nebo je držitelem vozidla osoba blízká, nárok na osvobození od poplatku za užití dálnic a dalších vybraných komunikací se vztahuje pouze na území České republiky.

-parkovací průkaz (vydaný kdekoliv v EU) pak jeho držitele opravňuje využívat ty výhody, které jsou s ním na území jednotlivých států spojeny. To znamená, že v České republice pak český, ale i slovenský, německý a každý jiný držitel parkovacího průkazu má tytéž výhody, jako občan ČR, tedy zejména:

  • má právo parkovat na parkovištích vyhrazených pro držitele parkovacího průkazu, kde nesmí parkovat žádné jiné vozidlo;
  • v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání, přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích;
  • může vjíždět na místa, kde je sice zákaz vjezdu, ale je omezen dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“;
  • silniční úřad může na základě žádosti vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště.

Připravujeme: na středu 17.10. celostátní sbírku Bílé pastelky a na středu 24.10. oblastní shromáždění. Více informací o těchto připravovaných akcích poskytneme v říjnovém čísle.