Měsíčník SONS CL č. 31 ČERVENEC 2018

Publikováno 28.06.2018 11:46 Odbočka Česká Lípa


 

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 31 červenec 2018

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 12h   15 – 17h odpolední mimoklubová činnost     

Středa :     9 – 16h   + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9 – 15h 

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

 

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

 

Měsíční program SONS CL na červenec 2018:  

 1.7.- 4.7. Stanování ve Stvolínkách - s sebou stan a spacák; na společný  program od pondělí zveme i vás, kteří nechcete stanovat, vlak z České Lípy jede v 8:33 h z 1. nástupiště – každý den zde bude v 8:20 h

čekat paní Řehořková, další spoje jezdí každé dvě hodiny;

zpět ze Stvolínek odjíždí vždy v lichou hodinu a poslední jede ve 21:08 h;   

 -v neděli příjezd mezi 15 až 18 h, postavíme stany a společně posedíme,  

 opékaní na grilu z vlastních zásob

 -v pondělí pobudeme společně na zahradě a u bazénu, zahrajeme si

 společenské hry, projedeme se na koních a na čtyřkolce, společně

 připravíme oběd a občerstvení, oslavíme narozeniny, večer grilování

 -v úterý dopoledne navštívíme skanzen Rychtu v Kravařích (případně 

 možnost oběda v restauraci u Douši – platí si každý sám), odpoledne si

 zasoutěžíme v simulované střelbě, večer zpěv a grilování

 -ve středu dopoledne výlet na hrad Houska (odjezd auty ze Stvolínek   

 v 9:30h – nutné se přihlásit předem), oběd v restauraci v Jestřebí (platí si 

 každý sám), odpoledne zakončení a odjezd domů (ostatní náklady na

 stravování budou rozděleny podle počtu strávníků, ubytování zdarma)

 9.7. – 27.7.  Dovolená – klubovna je zavřená

 30.7.  Kontaktní den pro veřejnost     

 31.7.  10h Péče o pokojové rostliny

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p.  Martě Kaucké, Mgr. Ludmile Chalupové, Ivě Audyové, Františku Kalouskovi, Boženě Skořepové, Štěpánu Šimáškovi

Akce, které proběhly:

Beseda s příslušníky městské policie -  O bezpečnosti a možnostech zavolání o pomoc na městskou policii připravili dva příslušníci zajímavou přednášku s praktickými radami. Teď už víme, jak se bezpečně pohybovat po městě, jak se ochránit před napadením, víme o možnosti kontaktovat městskou policii při neohlášené a nečekané návštěvě doma, ale i při různých problémech např. ztrátě orientace ve městě a mnoha dalších. Poskytli nám i možnost prohlédnout si hmatem výstroj a výzbroj na uniformě.

Stolní hry - Na odbočku jsme pozvali propagátory a tvořitele her pro osoby se zrakovým postižením Ivanu a Jaroslava Slaninovi - Společenství duševních sportů, z. s., aby nám představili některé stolní hry. Přijeli a přivezli mnoho her, u kterých byla pravidla napsaná černotiskem i v bodovém písmu. Důležité pro nás ale bylo, že jsme si hry vyzkoušeli a zahráli a to s takovým zápalem, že jsme zapomněli na oběd. Moc se nám tato aktivita zalíbila a tak plánujeme další spolupráci.  Možná, že k naší vícemistryni ČR v brazilské dámě přibudou další úspěšní hráči.

Více informací o uskutečněných akcích naleznete na našich webových stránkách.

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

Výhody plynoucí z průkazu osoby se zdravotním postižením –3.část

(citace informací  Mgr. Luboše Zajíce ze sociálně právní poradny SONS Praha):

„(3) Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na

  1. a) výhody uvedené TP a ZTP viz. květnový a červnový měsíčník,
  2. b) bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě,
  3. c) bezplatnou dopravu vodicího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

(4) Osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce (vždy záleží na pořadatelích).

(5) Další nároky osob, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují jiné právní předpisy.“

 

Připomínáme: možnost zaplacení členských příspěvků na rok 2018 osobně v klubovně nebo na účet odbočky: 245479558/0300 a do zprávy pro příjemce připište členský příspěvek a Vaše jméno. Děkujeme.

Připravujeme a zveme: V srpnu pojedeme na dva sobotní výlety do přírody na Myslivny. 18. 8. to bude na akci Country Luž a 25. 8. na oblíbené Křivořezání. Na obě akce je nutné se přihlásit u Mgr. Chalupové. Poslední středu v srpnu přijedou na odbočku s novinkami v kompenzačních pomůckách ze Sagitty.

 

Přejeme krásné letní dny a těšíme se na společná setkání.