Měsíčník SONS CL č. 29 KVĚTEN 2018

Publikováno 23.04.2018 10:00 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 29 květen 2018

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 12h   15 – 17h odpolední mimoklubová činnost     

Středa :     9 – 16h   + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9 – 15h 

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

 

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

 

Měsíční program SONS CL na květen 2018:  

 1.5.  Státní svátek – klubovna je zavřená

 2.5.  10h Trénink paměti, 12h Mozaika            

 3.5.  8:30h Masáže p.Merková, 10h Výtvarná dílna

 4.5.  9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

 7.5.  Kontaktní den pro veřejnost

 8.5.  Státní svátek – klubovna je zavřená

 9.5.  10h Obalův koutek, 12h Čtení ze ZORY

10.5.  8:30h Masáže p.Merková, 10h Výtvarná dílna

11.5.  9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown        

14.5.  Kontaktní den pro veřejnost, 14h Školení dobrovolníků na akci BP     

15.5.  10h Stolní hry

16.5.  10h Návštěva lektorek z Tyfloservisu, 14h Jednání oblastní rady

17.5.  8:30h Masáže p.Merková, 10h Rukodělné činnosti

18.5.  9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown 

  1. – 20.5. Zákupy - Tvoříme duší – informace v klubovně

21.5.  Kontaktní den pro veřejnost

22.5.  10h Nácvik čtení bodového písma

23.5.  Klubovna bude zavřená – zveme všechny členy na akci

           „S bílou holí pro Bílou pastelku“ od 9h do 16h u OD Banco

24.5.  8:30h Masáže p.Merková 

25.5.  9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown 

26.5.  Sobotní Slavnosti lužickohorských luk – pro přihlášené

28.5.  Kontaktní den pro veřejnost

29.5.  10h Květinový koutek

30.5.  10h Velké klubové setkání, 12h Kolektivní poradenství

31.5.  9:30 Masáže p. Hešková, 10h Výtvarná dílna

 

Dále zveme každé úterý od 15h na bowling do klubu Honda, každou středu před desátou hodinou do klubovny na cvičení na židli a každý den v provozních hodinách klubovny si můžete zajezdit na rotopedu.

Sportu zdar!!!

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p.  Olze Žďárské, Zuzaně Duchoňové, Ing. Ladislavu Drahorádovi, Miroslavu Kaiserovi, Zdeně Novotné, Bronislavě Tomášové

 

Akce, které proběhly:

Zábavné čtení bodového písma – toto první soutěžní klání na naší odbočce se vydařilo a všichni přítomní si užili legrace a hodně zábavy, vždyť si kromě čtení i zacvičili a zazpívali a za své výkony dostali všichni drobný dárek.

Krajské kolo v bowlingu v Sedmihorkách – díky vynikajícím výsledkům především paní Zuzany Duchoňové, která se umístila v soutěži žen na prvním místě, a pana Romana Vaňka, který v soutěži mužů obsadil druhé místo, jsme v soutěži družstev obhájili třetí příčku.

Více informací o uskutečněných akcích naleznete na našich webových stránkách.

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

Výhody plynoucí z průkazu osoby se zdravotním postižením – 1. část

Na co vše má držitel průkazu dle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů nárok, upravuje ustanovení § 36. Ač jsou tyto výhody chronicky známy, přece jen si dovolím ustanovení citovat (citace informací  Mgr. Luboše Zajíce ze sociálně právní poradny SONS Praha):

„(1) Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na

  1. a) vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,
  2. b) přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

V červnovém měsíčníku se zaměříme na výhody držitelů průkazů ZTP.

Připomínáme:

A zveme všechny členy a veřejnost na celodenní akci nazvanou „S bílou holí pro Bílou pastelku“, kterou organizuje naše odbočka. Akce se uskuteční ve středu 23. 5. 2017 na parkovišti u OD Banco od 9h do 16h. Budeme rádi za jakoukoliv pomoc členů při organizování během dne a věříme, že se nám akce vydaří jako v loňském roce. Zpívat bude opět paní Blanka Janečková a pan Pavel Diblík a moderovat bude pan Pavel Kaiser.