Měsíčník SONS CL č. 27 březen 2018

Publikováno 26.02.2018 16:34 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 27 březen 2018

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

Bc. Barbara Kubíčková        tel.: 603 935 436

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 12h   15 – 17h odpolední mimoklubová činnost     

Středa :     9 – 15h       

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9 – 15h 

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Bc. Barbara Kubíčková

 

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na březen 2018:  

 1.3.  8:30h Masáže p.Merková, 10h Výtvarná dílna

 2.3.  9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

 5.3.  Kontaktní den pro veřejnost                    

 6.3.  10h Předvedení práce s kompenzačními pomůckami  

 7.3.  10h Trénink paměti, 12h Křížovky

 8.3.  8:30h Masáže p.Merková, 10h Výtvarná dílna

 9.3.  9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

12.3.  Kontaktní den pro veřejnost

13.3.  10h Výměna zvukových knih

14.3.  10h Literární klub, 12h Mozaika

15.3.  8:30h Masáže p.Merková, 10h Výtvarná dílna

16.3.  9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

19.3.  Kontaktní den pro veřejnost       

20.3.  10h Nácvik čtení bodového písma

21.3.  10h Obalův koutek, 13h Společná návštěva jarní výstavy

22.3.  8:30h Masáže p.Merková, 10h Výtvarná dílna

23.3.  9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

24.3.  14h – 18h Sobotní zábavné odpoledne ve Stvolínkách

26.3.  Kontaktní den pro veřejnost, 14h Jednání oblastní rady

27.3.  10h Rukodělné činnosti

28.3.  10h Velké klubové setkání, 11h Kolektivní poradenství

29.3.  9:30 Masáže p. Hešková, 10h Výtvarná dílna

30.3.  Státní svátek – klubovna je zavřená

 

Dále zveme každé úterý od 15h na bowling do klubu Honda (kromě 20. 3.), každou středu před desátou hodinou do klubovny na cvičení na židli a každý den v provozních hodinách klubovny si můžete zajezdit na rotopedu.

Sportu zdar!!!

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p.  Tomášovi Jarošovi 30 let, Markétě Říhové 39 let, Raineru Ritschelovi 67 let, Ing. Haně Petrášové 69 let, Zdeňkovi Machovi 69 let, Marii Suché 85 let, Jaroslavě Hudečkové 64 let, MUDr. Miladě Medřické 74 let

 

Srdečně zveme:

Zábavné odpoledne pro členy odbočky a veřejnost ve Stvolínkách na sále v sobotu 24.3. V programu vystoupí zpěvačka Blanka Janečková a zpěvák Pavel Diblík, autorka knihy o psí škole paní Stanislava Krajíčková, ukázka práce vodicích psů, soutěž v simulované střelbě pro členy i pro veřejnost, prodejní velikonoční výstava výrobků a ukázka kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké. Doprava z České Lípy vlakem nebo po dohodě s Mgr. Chalupovou svoz autem.

Akce, které proběhly:

Rekreačního zimního pobytu na Myslivnách jsme si užívali podle našich představ a možností na procházkách po bílých Lužických horách, jen na vrchol Luže jsme se tentokrát kvůli námraze na cestě nevydali. Podvečery a večery jsme pak trávili společně a to povídáním příběhů a zážitků, čtením zajímavostí z různých časopisů, hraním společenských her a zpěvem za doprovodu kytary. Více informací o příjemném pobytu naleznete na našich webových stránkách.

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

Na jaké kompenzační pomůcky mám v roce 2018 nárok?

Od nového roku nastaly změny ve vyhlášce MPSV č. 388/2011 Sb. část II. Oční lékař stanovuje stupeň postižení: a) úplná nevidomost , b) praktická nevidomost,  c) těžká slabozrakost, d) tam spadají výrazné ztráty funkcí oka nebo obou očí. Všechny tyto kategorie nově mohou získat: VPN vysílačky, stolní/mobilní tel. se zvětšenou nebo kontrastní klávesnicí, mobilní tel. a tablety s hlasovým výstupem, měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem, pomůcky na zachytávání vysokých překážek.

Připravujeme:

Na měsíc duben výlet do Prahy na haptickou prohlídku v historických interiérech Colloredo-Mansfeldského paláce spojenou s výtvarnými aktivitami v edukačním centru. Více informací a přihlášky získáte v klubovně.

V dubnu se také uskuteční oblastní shromáždění pro všechny členy naší odbočky, proto si na středu 25.4. udělejte čas a přijďte od 14h do klubovny.