Měsíčník SONS CL č. 25 leden 2018

Publikováno 21.12.2017 12:20 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 25 leden 2018

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

Bc. Barbara Kubíčková        tel.: 603 935 436

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 12h   15 – 17h odpolední mimoklubová činnost     

Středa :     9 – 15h       

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9 – 15h 

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Bc. Barbara Kubíčková

 

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na leden 2018:  

 2.1. 10h Novoroční cvičení, 15h Bowling v klubu Honda

 3.1.  9h Cvičení na židli, 10h Trénink paměti, 12h Mozaika

 4.1.  8:30h Masáže p.Merková, 9h Jízda na rotopedu, 10h Stolní hry

 5.1.  9h Jízda na rotopedu, šipky  

        10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

 8.1.  Kontaktní den pro veřejnost                   

 9.1.  10h Odstrojení stromečku, 15h Bowling v klubu Honda

10.1.  9h Cvičení na židli, 10h Klub zdraví, 12h Literární klub

11.1.  8:30h Masáže p.Merková, 9h Jízda na rotopedu

         10h Květinový koutek

12.1.  9h Jízda na rotopedu, šipky

         10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

15.1.  Kontaktní den pro veřejnost

16.1.  10h Výměna zvukových knih, 15h Bowling v klubu Honda

17.1.  9h Cvičení na židli, 10h Obalův koutek, 12h Mozaika

18.1.  8:30h Masáže p.Merková, 9h Jízda na rotopedu, 10h Výtvarná dílna

19.1.  9h Jízda na rotopedu, šipky                            

         10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

22.1.  Kontaktní den pro veřejnost       

23.1.  10h Nácvik čtení bodového písma, 15h Bowling v klubu Honda

24.1.  9h Cvičení na židli, 10h Klub vaření, 12h Svět kolem nás

25.1.  9h Jízda na rotopedu, 9:30 Masáže p. Hešková, 10h Výtvarná dílna

26.1.  9h Jízda na rotopedu, šipky        

         10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

29.1.  Kontaktní den pro veřejnost, 14h Jednání oblastní rady

30.1.  10h Rukodělné činnosti, 15h Bowling v klubu Honda

31.1.  9h Cvičení na židli, 10h Velké klubové setkání

         11h Kolektivní poradenství

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Marii Ballyové 68 let, Františku Špačkovi 65 let, Janu Lindauerovi 32 let,  Galině Grosové 61 let, Věře Mirkové 59 let, Martinu Grosovi 41, Karolíně Kubátové 90 let

 

Připravujeme:

Zimní pobyt na Myslivnách v termínu od 1.2. do 6.2.2018 s možností zimních vycházek a radovánek. Pro sportovní vyžití také běžkování. Informace a přihlášky získáte u Mgr. Ludmily Chalupové.

 

Akce, které proběhly:

Beseda O2 - Linka pro neslyšící a nevidomé bezplatně pomáhá například v těchto případech: kontaktuje potřebného lékaře, objednává pro klienty zboží, v případě potřeby zajistí i reklamaci, vyhledává potřebná telefonní čísla, vyhledává trasu, popisuje výrobky, přečte letáčky od léků atd. Stačí se zaregistrovat. A pak už můžete službu bezplatně využít, i když jste u jiného operátora. To všechno nám na besedě sdělily pracovnice O2.

 

Vůně kolem nás – akce připravená v rámci projektu s Geoparkem Ralsko provoněla celou klubovnu. Paní Hana Štrublová přinesla plný kufřík voňavých esencí. Vyprávěla nám o výrobě a přípravě různých vůní, seznámila nás s účinky jednotlivých esencí a nakonec nám podle našeho výběru namíchala vůni do parfémové lahvičky s kuličkou.

 

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

Tento měsíc jste se zajímali o zvýšení příspěvku na mobilitu a valorizaci důchodů. Dovolte mi citovat pana Zajíce: ,,Od 1. ledna 2018 dojde k valorizaci všech důchodů vyplácených z důchodového pojištění, tedy důchodů starobních, invalidních, vdovských/vdoveckých i sirotčích. Základní výměra stoupne z 2 550 Kč na 2 700 Kč, procentní výměra se zvýší o 3,5 %.

To v praxi znamená, že důchod, který v r. 2017 činil 10 000 Kč, bude od 1. ledna 2018 náležet v částce 10 410 Kč.“

Příspěvek na mobilitu se zvyšuje všem ze 400 Kč na 550 Kč. Pro příspěvek na mobilitu musíte splňovat tyto podmínky: vlastnit průkaz ZTP nebo ZTP/P, který byl přiznán po roce 2014, a opakovaně se v jednom kalendářním měsíci za úhradu dopravovat nebo být dopravován. Pro zájemce, kterým by byly poskytovány pobytové služby v domovech pro seniory apod. se poskytuje pouze z důvodu hodných zvláštního zřetele. 

 

Nabízíme:                              

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa nabízí možnost zakoupení permanentek na 7 divadelních představení v divadle v Mladé Boleslavi na rok 2018. Dopravu autobusem zajišťují.

Zájemci kontaktujte pracovníky na tel:. 723 594 459, 606 161 859.

 

Přejeme pohodový rok 2018