Měsíčník SONS CL č. 24 PROSINEC 2017

Publikováno 29.11.2017 15:33 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  ČL

       č. 24 prosinec 2017

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s., Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

Bc. Barbara Kubíčková        tel.: 603 935 436

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 12h   15 – 17h odpolední mimoklubová činnost     

Středa :     9 – 15h       

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9 – 15h 

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Bc. Barbara Kubíčková

 

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na prosinec 2017:  

 1.12.  9h Jízda na rotopedu, 10h Jednání se zástupci TJ ZORA Praha                                                                               

          11h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

 4.12.  Kontaktní den pro veřejnost

 5.12.  9h Beseda se žáky 2.roč. ZŠ Antonína Sovy

          15h Bowling v klubu Honda

 6.12.  9h Cvičení na židli, 10h Trénink paměti 

          12h Vánoční výzdoba a strojení stromečku

 7.12.  8:30h Masáže p.Merková, 9h Jízda na rotopedu, 10h Výroba svíček

 8.12.  9h Jízda na rotopedu  

          10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

11.12.  Kontaktní den pro veřejnost                  

12.12.  10h Vánoční tradice

13.12.  9h Cvičení na židli, 10h Vůně kolem nás – projekt Geopark Ralsko 

           – výroba voňavých kuliček – max. 15 účastníků, proto neváhejte a

           přihlaste se nejpozději do 6.12. u Mgr. Chalupové, 13h Mozaika

14.12.  8:30h Masáže p.Merková, 9h Jízda na rotopedu,10h Výroba svíček

15.12.  9h Jízda na rotopedu 

          10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

18.12.  Kontaktní den pro veřejnost, 14h Jednání oblastní rady

19.12.  10h Příprava tomboly na vánoční besídku

           15h Bowling v klubu Honda

20.12.  Velké vánoční klubové setkání – vánoční besídka - připravujeme  

           opět tombolu. Pokud chcete také přispět, noste zabalené dárečky   

           nejpozději do pátku 15.12. Vzorky vánočního cukroví vítáme.

21.12.  9h Jízda na rotopedu, 9:30 Masáže p. Hešková

           Předvánoční úklid klubovny

 

Od 22.12.2017 do 1.1.2018 bude klubovna zavřená.

Činnost v novém roce zahájíme v úterý 2.1.2018.

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Jaroslavě Slejškové 76 let, Hynku Garabovi 82 let, Janu Merkovi 66 let, Josefu Škutchanovi 50 let, Jindřichu Řehořkovi 47 let, Aleši Ulrichovi 61 let

 Připravujeme:

Zimní pobyt na Myslivnách v termínu od 1.2. do 6.2.2018 s možností zimních vycházek a radovánek. Pro sportovní vyžití také běžkování. Informace a přihlášky získáte u Mgr. Ludmily Chalupové.

Akce, které proběhly:

Divoká karta v projektu „ČSOB pomáhá regionům“ znamenala pro naši odbočku velké úsilí při oslovování příznivců, ale vyplatilo se. Postoupili jsme do finále. Všem, kteří nám poslali hlas, moc děkujeme.

Tím pro nás ale práce nekončí. Připravujeme nyní 90s promo video, které bude umístěno na  www.csobpomaharegionum.cz  a budeme věřit, že najdeme drobné dárce, kteří nám pošlou finanční dar na účet s daným variabilním symbolem. Určitě podmínku minimálního vkladu 5 000,-Kč splníme a získáme tak od ČSOB dalších 25 000,-Kč. Sbírka probíhá od 6.12.2017 do půlnoci 6.1.2018. Sledujte i nadále web.

Za případnou finanční podporu děkujeme.

Setkání s dobrovolníky sbírky Bílá pastelka proběhlo v přátelském duchu v rámci Dne otevřených dveří v klubovně. Navzájem jsme si vyměnili zkušenosti a poznatky z akce. Zaznělo i mnoho podnětů pro příští sbírkový den. Pomoc přislíbily všechny studentky. Ještě jednou všem moc děkujeme.

 

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

Dnes o potřebných dokladech k žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcky.

Budete potřebovat: u žen s vyvdaným příjmením rodný list k ověření rodného příjmení. Tiskopis (k dostání on-line nebo na ÚP) prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech a u osob, které společně pobývají s vámi v domácnosti doklad o čtvrtletních příjmech (pokud i vy jste výdělečně činní, tak i vy doklad předkládáte. Jestliže jste tzv. poživatelem důchodu či několika dalších, nedokládáte nic neb ÚP tyto příjmy eviduje u každého občana). V případě, že žadatelem je zletilá a svéprávná osoba je dobré znát jméno a sídlo praktického lékaře a lékaře specialisty (např. oftalmologa).  Dále číslo účtu nebo jiný způsob, jak příspěvek přijmete. Formulář vždy podepisujte až před úředníkem na ÚP, který musí zkontrolovat, zda jsou vyplněny všechny náležitosti. Dále před úředníkem slovně a písemně projevujete žádost o snížení spoluúčasti. 

Nabízíme: 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa nabízí zájemcům 9.12. sobotní výlet na vánoční trhy do Drážďan. Doprava z České Lípy a zpět autobusem.

Dále nabízí možnost zakoupení permanentek na 7 divadelních představení v divadle v Mladé Boleslavi na rok 2018. Dopravu autobusem zajišťují.

Zájemci kontaktujte pracovníky na tel:. 723 594 459, 606 161 859.

 

Přejeme krásný vánoční čas ...