Měsíčník SONS CL č. 23 listopad 2017

Publikováno 31.10.2017 20:06 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

        č. 23 listopad 2017

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

Bc. Barbara Kubíčková        tel.: 603 935 436

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 12h   15 – 17h odpolední mimoklubová činnost     

Středa :     9 – 15h       

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9 – 15h 

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Bc. Barbara Kubíčková

 

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na listopad 2017:  

 1.11.  9h Cvičení na židli, 10h Klub 75 a více, 11h Mozaika, 13h Šipky

 2.11.  8:30h Masáže p.Merková, 9h Jízda na rotopedu, 10h Výtvarná dílna

 3.11.  9h Jízda na rotopedu                                          

          10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

 6.11.  Kontaktní den pro veřejnost

 7.11. 10h Květinový koutek, 15h Bowling v klubu Honda

 8.11.  9h Cvičení na židli, 10h Obalův koutek, 12h Trénink paměti

          13h Výstava „Rychlost světla“ v galerii Kulturního centra Sever ve 

          Cvikově – pro přihlášené – doprava autem

 9.11.  8:30h Masáže p.Merková, 9h Jízda na rotopedu, 10h Výtvarná dílna

10.11.  Den otevřených dveří, 14h Setkání s dobrovolníky sbírky BP

13.11.  Kontaktní den pro veřejnost       

14.11.  10h Výměna zvukových knih

15.11.  9h Cvičení na židli, 10h Svět kolem nás, 11h Literární klub         

16.11.  8:30h Masáže p.Merková, 9h Jízda na rotopedu,10h Výtvarná dílna

17.11.  Státní svátek – klubovna je zavřená

20.11.  Kontaktní den pro veřejnost

21.11.  10h Nácvik čtení bodového písma

22.11.  9h Cvičení na židli, 10h Klub zdraví, 11h Kolektivní poradenství          

23.11.  8:30h Masáže p.Merková, 9h Jízda na rotopedu,10h Výtvarná dílna

24.11.  9h Jízda na rotopedu

          10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

26.11.  Stvolínecké slavnosti – prezentace odbočky

27.11.  Kontaktní den pro veřejnost, 14h Jednání oblastní rady

28.11.  10h Stolní hry, 10:45h zavření klubovny a odchod na výstavu

           11h Společná návštěva předvánoční výstavy v komunitním centru

29.11.  9h Cvičení na židli, 10h Beseda O2 – prezentace služby pro

           neslyšící a nevidomé, 11h Velké klubové setkání

30.11.  9h Jízda na rotopedu, 9:30 Masáže p. Hešková

          10h Výtvarná dílna

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Ester Doležalové 80 let, Drahomíře Lecnarové 84 let, Marii Pohořalé 77 let, Haně Heškové 76 let, Julii Černé 75 let, Haně Lukášové 69 let, Mgr. Barboře Šetkové 76 let, Evě Kadlecové 74 let

 

 

 

Akce, které proběhly:

Keramika  

Geopark Ralsko pro naše členy připravilo další program společného projektu a to návštěvu keramické dílny v Jablonném v Podještědí u výtvarnice Jany Glaserové. Kromě hmatové prohlídky různých keramických výrobků jsme také tvořili z hlíny.

Paní Novotná z Geoparku Ralsko nám také v rámci projektu předala hmatovou mapu okolí Ralska s popiskami v bodovém písmu.

 

Celorepubliková sbírka Bílá pastelka

Naše odbočka se letos poprvé aktivně zúčastnila sbírky Bílá pastelka. Šest dvojic vybralo celkem 13 631,-Kč. Polovina výtěžku zůstane na odbočkovou činnost. Nejúspěšnější dvojici tvořila Jana Řehořková a Jan Wanzl. Děkujeme všem za ochotu pomoci a za jejich čas věnovaný osvětě.

 

Trojský zámek

Velice zajímavá byla návštěva haptické výstavy v Trojském zámku v Praze.

Kromě hmatové prohlídky exponátů byly do programu zařazeny i haptické edukační aktivity. Všichni zúčastnění se už těší na další podobné akce.

 

Křest psí pokladny

To byla opravdu slavnostní událost. Děkujeme organizaci SPORT ČESKÁ LÍPA a zaměstnancům Bazénu Sever za možnost umístění kasičky a uspořádání křtu za přítomnosti žáků plaveckých kurzů a jejich rodičů. Náš pes dostal obojek se jménem Alík a během křtu představila paní Stanislava Krajíčková všem přítomným knihu psích příběhů ve výcvikové škole. Hlavní hrdina knihy Nabuchodonozor pana Vaňka pak předvedl práci vodicího psa.

 

Připravujeme:

1.12. Technické muzeum Liberec – získali jsme několik volných vstupenek, proto zveme naše členy na společný výlet za technickými památkami do Liberce. Doprava vlakem. Další informace získáte v klubovně. Přihlásit se můžete nejpozději do 24.11.2017.

 

Krátké zprávy ze Střediska výcviku vodicích psů:

SVVP oznámilo radostnou zprávu narození 7 štěňátek z vlastního chovu. 2 pejsci a 5 feneček se narodilo 28. září 2017.

V sobotu 7.10. proběhly v SVVP oslavy 20. výročí činnosti střediska. Naši členové majitelé vodicích psů se této akce také zúčastnili. Program byl pestrý a počasí se vydařilo.

 

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

V říjnu jsme v poradně řešili žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku. Pod zvláštní nebo-li kompenzační pomůckou si můžete představit pomůcky pro denní potřeby, k získávání informací nebo ke styku s okolím. Tyto žádosti se vyřizují na pobočce Úřadu práce v Děčínské ulici č. p. 389 (za budovou okresního soudu). Oddělení, které spravuje dávky pro osoby se zdravotním postižením (č. dveří 106, 107 dle abecedního pořádku) sídlí v přízemí budovy zhruba 10m v přímém směru od informačního panelu. Toto oddělení má změněné úřední hodiny ve čtvrtek a v pátek a to od 8h do11h pouze příjem žádostí nebo pozvaných.

V prosincovém vydání našeho měsíčníku vás budeme informovat o potřebných dokladech k žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcky. V poradně Vám rádi s formuláři pomůžeme.