Měsíčník SONS CL č. 18 červenec, srpen 2017

Publikováno 03.07.2017 11:50 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL č. 18 červenec, srpen 2017

 

 

   Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

Bc. Barbara Kubíčková        tel.: 603 935 436

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 12h   15 – 17h odpolední mimoklubová činnost     

Středa :     9 – 15h       

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9 – 15h 

Po předchozí domluvě lze i jindy!

POZOR!!!    V době od 10.7. do 28.7.2017 bude klubovna   

                    z důvodu čerpání dovolené zavřená!!!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Bc. Barbara Kubíčková

 

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

Měsíční program SONS CL na červenec 2017:  

1.7. a 2.7.   16. Krajské sportovní hry pro osoby se zdravotním postižením  

                  v Doksech na Poslově mlýně – naše odbočka zajišťuje dvě

                  disciplíny; zveme členy k účasti v soutěži nebo jen tak pobýt  

                  v krásném prostředí; autobus pro účastníky zajištěn

3.7.  Kontaktní den pro veřejnost

4.7.  10h Stolní hry

5.7.  Státní svátek – klubovna zavřená

6.7.  Státní svátek – klubovna zavřená

7.7.  9h Jízda na rotopedu

       13h Trénink show-downu

POZOR!

Od 10.7. do 28.7. bude klubovna z důvodu čerpání dovolené zavřená!

Mimoklubová činnost:

Zveme členy na pravidelné tréninky v bowlingu v klubu Honda v České Lípě a to v úterý  11.7, 18.7., 25.7. vždy od 15hod.

9.7. – 12.7.  stanování ve Stvolínkách; s sebou stan a spacák; na společný  

                  program zveme i vás, kteří nechcete stanovat, vlak z České 

                  Lípy jede v 8:33 h  z  1.nástupiště a každé další dvě hodiny;

                  zpět ze Stvolínek odjíždí vždy v lichou hodinu a poslední jede

                  ve 21:08 h; v neděli postavíme stany, společně posedíme u 

                  táboráku; v pondělí pobudeme společně na zahradě a u 

                  bazénu, zahrajeme si společenské hry, společně připravíme  

                  občerstvení a oslavíme narozeniny; v úterý si od 15 h

                  v České Lípě v klubu Honda zahrajeme bowling a potom

                  přejedeme do Stranného na vyjížďky na koních a na

                  čtyřkolce; ve středu pojedeme na výlet vlakem z České Lípy

                  v 8:33 h do Blíževedel a dále je zajištěna doprava do Rašovic

                  a pak pěšky na hrad Helfenburg, sraz u vlakového nádraží  

                  v 8:15h, pěší trasa je dlouhá celkem 3 km po lesní      

                  cestě, stanování zakončíme odpoledne u bazénu

13.7.  Farmářské trhy – sraz v 9h u OD Andy

14.7.  Poznáváme své město – sraz v 9h u OD Andy, návštěva míst podle 

         domluvy, společný oběd, prohlídka hmatových map ve městě

31.7.  Kontaktní den pro veřejnost

Měsíční program SONS CL na srpen 2017:            

 1.8.   10h Výměna zvukových knih, 15h Bowling v klubu Honda

 2.8.   9h Cvičení na židli, 10h Trénink paměti, 13h Mozaika

 3.8.   8:30h Masáže p.Merková, 9h Výtvarná dílna

 4.8.   9h Jízda na rotopedu, 10h Trénink zvukové střelby

         13h Trénink show-downu          

 7.8 .  Kontaktní den pro veřejnost

 8.8.   10h Květinový koutek, 15h Bowling v klubu Honda

 9.8.   9h Cvičení na židli, 10h Klub vaření, 13h Mozaika

10.8.   8:30h Masáže p.Merková, 9h Jízda na rotopedu

          10h Křížovky                  

11.8.   9h Jízda na rotopedu, 10h Trénink zvukové střelby      

         13h Trénink show-downu

14.8.   Kontaktní den pro veřejnost           

15.8.   10h Stolní hry

          15h Bowling v klubu Honda

16.8.   9h Cvičení na židli, 10h Luštění křížovek

          13h Odpoledne s písničkou

17.8.    8:30h Masáže p. Merková, 9h Jízda na rotopedu

           10h Rukodělné činnosti

18.8.    9h Jízda na rotopedu

          10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

21.8. – 26.8. Rekondiční pobyt v Kutné Hoře – pro přihlášené

21.8.   Kontaktní den pro veřejnost

22.8.   10h Stolní hry

23.8.   9h Cvičení na židli, 10h Klub zdraví, 13h Výměna zvukových knih 

24.8.   9h Jízda na rotopedu, 9:30h Masáže p.Hešková

          10h Zábavné cvičení

25.8.   9h Jízda na rotopedu    

          10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

28.8.   Kontaktní den pro veřejnost, 14h Jednání oblastní rady

29.8.   10h Péče o domácnost – rady našich babiček

30.8.  9h Cvičení na židli, 10h Sagitta – novinky pomůcek pro nevidomé

          13h Velké klubové setkání

31.8.   8:30h Masáže p.Merková, 9h Jízda na rotopedu, 10h Mozaika

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Martě Kaucké 60 let, Mgr.Ludmile Chalupové 57 let, Františku Kalouskovi 78 let, Boženě Skořepové 97 let, Štěpánu Šimáškovi 69 let, Janě Řehořkové 43 let, Ireně Slovákové 76 let, Ing.Miroslavu Šetkovi 74 let

Akce, které proběhly:

Besedy se žáky – v klubovně SONS nás navštívily na konci května a během června tři třídy 3.ročníku ze ZŠ Partyzánská. Děti si poslechly informace o spolku SONS, o naší odbočce a vyzkoušely si některé pomůcky a chůzi s bílou holí. Nejvíce je ale zaujala Kaya – vodicí pes a její majitelka Zuzka Duchoňová dětem vyprávěla o výcviku a nakonec napsala na pichtově psacím stroji jejich jména. Děti informace o životě slabozrakých a nevidomých podle jejich dotazů zaujaly a určitě si budou pamatovat, jak se mají při setkání s nimi třeba na ulici chovat. Kromě zaměstnankyň se do všech tří dopoledních setkání aktivně zapojil i pan František Duchoň. Děkujeme mu za pomoc.

 

Seminář „Braňte se“ pro naše členy konaný v klubovně byl opravdu vydařený. Z Prahy přijel přednášet  o praktikách šmejdů pan Rudolf Volejník a prakticky si přítomní vyzkoušely s paní Petrou Schejbalovou, jak se bránit a nepodlehnout. Oba lektoři objasnili především seniorům, že odmítání různých telefonických nabídek není neslušné a že se vlastně odmítnutím ochrání před uzavřením ústní smlouvy. Poukázali také na různé podvodníky zvonící na byt a vysvětlili všem, jak se v takových případech zachovat.

 

Ornitologická procházka – byla příjemným setkáním s přírodou a zpestřená zajímavým výkladem o životě ptáků žijících u Heřmanického rybníka. Naším průvodcem asi dvou kilometrové procházky s častým zastavením a poslechem ptačího zpěvu byl zoolog Ing. Petr Lumpe. Toto krásné zážitkové dopoledne nám připravili zaměstnanci Geoparku Ralsko.

 

Přejeme Vám krásné léto a věříme, že se na připravovaných akcích v červenci a v srpnu zase společně setkáme.