Měsíčník SONS CL č. 17 červen 2017

Publikováno 31.05.2017 15:25 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL č. 17 červen 2017

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

Bc. Barbara Kubíčková        tel.: 603 935 436

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 12h   15 – 17h odpolední mimoklubová činnost     

Středa :     9 – 15h       

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9 – 15h      

 

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Bc. Barbara Kubíčková

 

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

 

Měsíční program SONS CL na červen 2017:  

1.6.   Klubovna z provozních důvodů zavřená

2.6.   9h Jízda na rotopedu 

         10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu         

5.6.    Kontaktní den pro veřejnost

          9h Beseda pro žáky ZŠ Partyzánská 3.B

6.6.   Klubovna z provozních důvodů zavřená

        15h Bowling v klubu Honda

7.6.   9h Cvičení na židli, 10h Seminář „Braňte se“

8.6.   8:30h Masáže p.Merková, 9h Beseda pro žáky ZŠ Partyzánská 3.C

         Liberec – „Zrakově postižení cestují“ – informace v klubovně           

9.6.   9h Jízda na rotopedu 

         13h Trénink show-downu          

12.6.   Kontaktní den pro veřejnost

13.6.   10h Květinový koutek, 15h Bowling v klubu Honda

14.6.   9h Cvičení na židli, 10h Literární klub – beseda se spisovatelkou 

          paní Krajíčkovou, 13h Jóga

15.6.   9h Jízda na rotopedu, 9:30h Masáže p. Hešková

          10h Zábavné cvičení                  

16.6.   8h Odjezd od klubovny na ornitologickou vycházku

          k Heřmanickému rybníku za Žíznikovem – pro přihlášené

          9h Jízda na rotopedu    

           13h Trénink show-downu

19.6.   Kontaktní den pro veřejnost

20.6.   10h Nácvik čtení bodového písma – Bc.Jitka Fajmonová                                                

          15h Bowling v klubu Honda

21.6.   9h Cvičení na židli, 10h Klub zdraví, 13h Jóga

22.6.    8:30h Masáže p. Merková, 9h Jízda na rotopedu

           10h Mozaika

23.6.    9h Jízda na rotopedu

           10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu 

 26.6.   Kontaktní den pro veřejnost, 14h Jednání oblastní rady

 27.6.  10h Stolní hry

          15h Bowling v klubu Honda

 28.6.  9h Cvičení na židli, 10h Obalův koutek, 11h Velké klubové 

          setkání, 12h Kolektivní poradenství, 13h Výměna zvukových knih 

29.6.   9h Jízda na rotopedu, 9:30h Masáže p. Hešková, Úklid klubovny

30.6.   9h Jízda na rotopedu    

          10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

1.7. a 2.7.   Poslův mlýn - 16.ročník Krajských sportovních her osob se 

                 zdravotním postižením – informace a přihlášky v klubovně

          

Srdečně blahopřejeme:

 p.p. Anně Sváčkové 82 let, Boženě Novákové 58 let, Jiřímu Novotnému 77 let, Karlu Ježkovi 79 let, Věře Kosové 85 let, Drahoslavě Lankové 78 let, Miroslavu Růtovi 45 let, Jiřímu Kadlecovi 79 let

 

Akce, které proběhly:

Ve středu 24.5.2017 zorganizovala naše odbočka celodenní akci nazvanou „S bílou holí pro Bílou pastelku“. Děkujeme všem 24 členům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce svou aktivní účastí nebo zajištěním pohoštění.  

O akci si více přečtěte na www.sons.cz/ceskalipa

 

Sobotu 27.5.2017 jsme si společně užili na Slavnosti Lužickohorských luk na Myslivnách. Prošli jsme Přírodní památkou Brazilka s komentářem zaměstnanců Správy CHKO Lužické hory a přesvědčili jsme se o tom, že ovčácký pes dokáže ohlídat i celé stádo ovcí.

                                                                                          

Připravujeme:

Rekondiční pobyt v Kutné Hoře v  termínu od 21.8. do 26.8.2017 pro 16 členů naší odbočky. Cena pobytu na osobu je 4 600,-Kč. Už jsou volná pouze dvě místa. Další informace získáte v klubovně.