Měsíčník SONS CL č. 12 LEDEN 2017

Publikováno 04.01.2017 15:00 Odbočka Česká Lípa


            Měsíčník  SONS  CL                 

                                                                                    

                                                      č. 12  LEDEN  2017                               

 

  OO SONS ČR, z. s.; Červeného kříže 2563, 470 06 Česká Lípa; www.sons.cz

                          Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

                          Bc. Barbara Kubíčková        tel.: 603 935 436

                          Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

                          Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

  • Trvale nabízíme: - sociálně právní poradenství

                               - aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

                               - půjčování zvukových knih

                               - předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

  • Otevřeno: Pondělí 9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností     

                           Úterý     9 – 12h       

                           Středa    9 – 15h        

                           Čtvrtek   9 – 12h   13h – 16h odpolední mimoklubová činnost      

                           Pátek      9 – 15h

  • Program na leden 2017:

      2.1.  Kontaktní den s veřejností

      3.1.  10h Kurz AJ pro začátečníky            

      4.1.   9h Cvičení na židli, 10h Novoroční předsevzetí

              11h Založení Klubu 75 a více – Mgr. Barbora Šetková, 13h Jóga

      5.1.  9h Jízda na rotopedu, 9:30h Masáže p. Hešková

              10h Výměna zvukových knih          

      6.1.   9h Jízda na rotopedu, 10h Trénink zvukové střelby

             13h Trénink show-downu  

      9.1.   Kontaktní den s veřejností

     10.1.  10h Nácvik čtení bodového písma formou hry s paní Jitkou Fajmonovou             

     11.1.   9h Cvičení na židli, 10h Obalův koutek, 11h Klub zdraví, 12h Mozaika                  

     12.1.   8:30h Masáže p. Merková, 9h Jízda na rotopedu, 10h Rukodělné práce                               

               10h Solná jeskyně, 13h Bowling v klubu Honda

     13.1.   9h Jízda na rotopedu, 10h Trénink zvukové střelby

              13h Trénink show-downu

     16.1.- 21.1. Zimní pobyt na Myslivnách – odjezd v pondělí z parkoviště u KD  

               Arbes v 10:15h, příjezd tamtéž v sobotu kolem 15h (pro přihlášené)

     16.1.   Kontaktní den pro veřejnost – výjimečně jen do 12h

     17.1.   Klubovna zavřená   

     18.1.   9h Cvičení na židli, 10h Stolní hry, 11h Mozaika – výjimečně jen do 12h          

     19.1.    9h Jízda na rotopedu, 9:30h Masáže p. Hešková, 10h Květinový koutek

     20.1.   9h Jízda na rotopedu, 10h Trénink zvukové střelby – výjimečně jen do 12h

     23.1.   Kontaktní den pro veřejnost, 14h Jednání Oblastní rady odbočky

     24.1.   10h Nácvik používání kompenzačních pomůcek                        

     25.1.    9h Cvičení na židli, 10h Čtení ze ZORY, 11h Trénink paměti

               13h Velké klubové setkání

      26.1.   8:30h Masáže p. Merková, 9h Jízda na rotopedu, 10h Výtvarná dílna

                13h Plavání

      27.1.   9h Jízda na rotopedu, 10h Trénink zvukové střelby

               13h Trénink show-downu   

      30.1.  Kontaktní den pro veřejnost

      31.1.   10h Kondiční cvičení

    

  • Srdečně blahopřejeme: p. Marii Ballyové 67 let, Františku Špačkovi 64 let, Petrovi Čapičíkovi 59 let, Martinu Grosovi 40, Janu Lindauerovi 31 let, Věře Mirkové 58 let, Karolíně Kubátové 89 let.

 

  • Informujeme: Od ledna dochází ke změně termínů plavání a bowlingu. Tyto aktivity budou pouze 1x měsíčně a to ve čtvrtek od 13h podle programu.

 

  • Připravujeme: Pobyt u moře v Caorle v termínu od 16. 6. do 25. 6. 2017. Informace získáte u Mgr. Šetkové.

 

  • Připomínáme: Na poslední týden v dubnu 2017 připravujeme rekondiční pobyt v lázních Kundratice. Ubytování na Šárce, cena ubytování s plnou penzí 673,-Kč den/os., možnost připlacení na procedury. V případě získání dotace bude cena rekondice levnější. Další informace získáte v klubovně. Je nutné se přihlásit nejpozději do konce ledna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Oblastní odbočka SONS v České Lípě