Měsíčník SONS CL č. 11 PROSINEC 2016

Publikováno 02.12.2016 14:43 Odbočka Česká Lípa


            Měsíčník  SONS  CL                 

                                                                                    

                                                  č. 11  PROSINEC  2016                               

       

 OO SONS ČR, z. s.; Červeného kříže 2563, 470 06 Česká Lípa; www.sons.cz

                          Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

                          Bc. Barbara Kubíčková        tel.: 603 935 436

                          Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

                          Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

  • Trvale nabízíme: -sociálně právní poradenství

                               -aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

                               -půjčování zvukových knih

                               -předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

  • Otevřeno: Pondělí 9 – 12h   14 – 16:30 h  kontaktní den s veřejností

                                   sociálně právní poradenství, mimoklubová činnost     

                     Úterý     9 – 12 h  mimoklubová činnost      

                    Středa    9 – 15 h

                    Čtvrtek   9 – 12 h

                    Pátek      9 – 15 h

  • Program na prosinec 2016:

      1. 12.   9 h Jízda na rotopedu, 9:30 h Masáže p. Hešková

            10 h Výměna zvukových knih  

      2. 12.    9 h Jízda na rotopedu

            10 h Trénink zvukové střelby, 13 h Trénink show-downu   

      5. 12.    Kontaktní den pro veřejnost                            

      6. 12.   10 h Nácvik používání kompenzačních pomůcek

                13 h Vánoční trhy v Ambitu – sraz u OD Banco a společný odchod

      7. 12.    9 h Cvičení na židli, 10 h Trénink paměti, 12h Mozaika

                13 h Beseda o USA – Mgr. Jaroslava Novotná                                            

      8. 12.   8:30 h Masáže p. Merková , 9 h Jízda na rotopedu, 9:30 h Výtvarná dílna

                 10 h Výstava v Centru textilního tisku – Vánoce v kouzlu lidových zvyků

      9. 12.    9 h Jízda na rotopedu                                                 

                 10 h Trénink zvukové střelby, 13 h Trénink show-downu  

      12. 12.   Kontaktní den s veřejností

      13. 12.   10 h Nácvik čtení bodového písma formou hry s paní Jitkou Fajmonovou

                  14 h Bowling v klubu HONDA

      14. 12.   9 h Cvičení na židli, 10h Klub zdraví, 11h Kolektivní poradenství

                 12 h Mozaika

      15. 12.   9 h Jízda na rotopedu, 9:30h Masáže p. Hešková

                  10 h Výměna zvukových knih                                       

     16. 12.   9 h Jízda na rotopedu                                                

                10 h Trénink zvukové střelby, 13 h Trénink show-downu 

     19. 12.  Kontaktní den pro veřejnost , 14 h Jednání oblastní rady                                                   

     20. 12.  10 h Stolní hry – Člověče, nezlob se, 14 h Bowling v klubu HONDA                 

     21.  12.   Velké vánoční klubové setkání

     22. 12.   8:30 h Masáže p. Merková, 9 h Jízda na rotopedu, 9:30 h Předvánoční úklid 

                 klubovny, 10 h Solná jeskyně

     23. 12. – 30. 12.  Dovolená – klubovna je zavřená 

                   Naše společná setkání opět začnou  2. 1. 2017.

    

    

                                                          

  • Srdečně blahopřejeme: p. Jaroslavě Slejškové 75 let, Janu Merkovi 65 let, Ottovi Malému 91 let, Josefu Škutchanovi 49 let, Jindřichu Řehořkovi 46 let, Aleši Ulrichovi 60 let, Kristě Jungwirthové 76 let

 

  • Připravujeme: Na velké vánoční setkání připravujeme opět tombolu. Pokud chcete také přispět, noste zabalené dárečky nejpozději do pátku 16. 12.

          Občerstvení zajištěno, vzorky vánočního cukroví vítáme. Děkujeme.

 

               Přejeme Vám všem krásné Vánoce, veselého Silvestra

                               a šťastné vykročení do roku 2017.

 

 

      Oblastní odbočka SONS ČR, z.s. v České Lípě