Mateřská školka Hořice

Publikováno 28.10.2018 11:19 Odbočka Jičín


Obrázek

     Na zářijové prezentaci naší odbočky konané ve dnech Jičín město pohádky k nám na stánek zavítala paní učitelka Sůvová z mateřské školky Husova – Hořice, kde mají speciální třídu s dětmi se zdravotním postižením. Pozvala nás do jejich školky, abychom se podívali, jak s dětmi pracují.

A tak jsme tento měsíc vyrazili s paní předsedkyní do hořické školky na návštěvu. Návštěva školky na nás zanechala ohromný dojem s obdivem k jejich práci a tak si teď můžete na následujících řádcích přečíst, jak nelehký úkol paní učitelky v těchto speciálních třídách mají.


     V mateřské školce se nachází dvě speciální třídy. V jedné jsou děti s logopedickými vadami. Druhá třída se věnuje dětem se zdravotním postižením. Letos mají ve třídě šest dětí s různorodým zdravotním postižením, od poruch pohybových, smyslových až po lehké duševní poruchy.  Tři z dětí mají oční vadu. Martínek po dětské mozkové obrně, který je prakticky nevidomý a špatně se pohybuje. Nevidomá holčička (která bohužel nebyla v tento den přítomna), klouček se špatným zrakem a chlapec s lehkým autismem. Dětem se věnují tři paní učitelky, jedna asistentka a paní fyzioterapeutka, která pečuje o Martínka.

Paní učitelky pracují s dětmi individuálně a musejí přizpůsobit cvičení k ohledu k jejich vadě. Většinu pomůcek si vymýšlí a vyrábějí samy s radami, které dostávají od ranné péče.

A tak jsme obdivovali pomůcky pro nevidomé děti. Obrázky obtažené barvou na sklo, aby si mohli ohmatat reliéf a zkusit si představit, co je na obrázku. Pomůcky pro cvičení hmatu s různými povrchy, hmatová pexesa a krásné prostory opatřené vodícími prvky, aby se děti mohly orientovat samy. Tabule, kde si děti hodnotí smajlíky, jak se ten den snažily a děti co nevidí kuličkou s měkkým příjemným povrchem, když se jim dařilo a s hrubým povrchem, když ne. Krásně vybavenou místnost na relaxaci zařízenou díky sponzorům. Paní učitelky přistupují ke každému dítěti individuálně a to není opravdu jednoduché.


Děkujeme za ukázku jejich práce a přejeme jim velkou výdrž a psychickou odolnost.


Obrázky

Třída s hračkami a pomůckami Třída s hračkami a pomůckami
Relaxační místnost Relaxační místnost