Literární setkávání

Publikováno 01.06.2020 23:37 Odbočka Kyjov


Obrázek

Váš úkol je:

Napište jméno autora

Ve které sbírce autor ironizuje lásku, rozum, poezii…

Která autorova básnická sbírka opěvuje vesmír

Jak se jmenuje soubor třinácti povídek ze života měšťanů i prostých obyvatel?

Jak se jmenuje fejeton, jenž pojednává kam s nepotřebnou věcí?

Pokud znáte i jiná autorova díla napište je také.

 

Takže milí moji. Nasadit roušky, batůžky na záda a hurá na vlak. Pastelky v rámci individuální zkoušky zpívají píseň… Ku Praze uhání vlak…..

Nacházíme se v Praze na Malé Straně. Je 9.7. 1834 v tento den přišel na svět náš neznámý. "Mne osud do kolébky tvrdé dal, pak na kazajku záplatu mi přišil,"  tak charakterizoval náš neznámý svůj původ.  Vystudoval gymnázium a poté se dal na studia práv a filozofie. Studium však nedokončil. Začal se věnovat novinařině a literatuře. Přivydělával si ve vojenské účtárně, jako profesor na výpomoc. Byl výborným tanečníkem, žádný ples se bez něho neobešel.

Jeho  básnická sbírka, ve které autor ironizuje vše svaté, jako lásku, poezii, rozum a soucit. O smrti zda píše jako o proměně, která neznamená absolutní konec. Kritika tuto sbírku zavrhla a nenašla si ani své čtenáře. Věděli byste, o jakou sbírku se jedná?

V další básnická knize autor opěvuje vesmír. Pohyby vesmírných těles mu připomínají osudy lidí. V těchto básních náš neznámý polidšťuje vesmír / Slunce je matička, Měsíc mládenec, Země panenka atd./ Domnívá se, že nebeská tělesa ve vesmíru vzájemně bojují o existenci, to přirovnává ke vztahům mezi národy. Jak pak se sbírka jmenuje?

Básnických sbírek náš autor napsal víc, pokud si vzpomenete, napište, o jaké se jedná?

Nesmíme zapomenout, ani na díla prozaická. Jeho vrcholným prozaickým dílem je soubor třinácti povídek. Čtenáři se v nich mohou vžít do věrného obrazu každodenního života měšťanů i prostých obyvatel města v polovině 19. století. Jeho postavy jsou vždy pečlivě a podrobně charakterizovány. Velký význam zaujímá i přesný místopis, kde se děje povídek odehrávají. Kdo to ví☺odpoví

A nedá mi to dát vám otázku navíc. ☺Občas se každému stane, že má doma věc, které by se rád zbavil / my např. dva noční stolky/ a nikdo ji nechce. Jejda to je trampot. Náš autor o tomto neřešitelném problému napsal úžasný fejeton.  JAKÝ????