Lidové stavby (ne)známé

Publikováno 25.02.2019 20:27 Odbočka Uherské Hradiště


Návštěva Slováckého muzea
Pro první exkurzi v letošním roce jsme si vybrali návštěvu výstavy Lidové stavby (ne)známé ve Slováckém muzeu.
A byl to výběr vskutku vydařený.
Výstava poukazuje na odlišnosti v lidovém stavitelství v různých oblastech Zlínského kraje – hliněné stavby na Uherskohradišťsku a Kroměřížsku, roubené stavby na Vsetínsku, či oblast Zlínska, kde se dřevo a hlína jako základní materiály pro stavbu obydlí setkávají.
Expozice se skládala jak z bohaté fotografické dokumentace, tak
i z maket  různého zdiva, zakončení komínů, střešních krytin a bohaté sbírky pracovních nástrojů.
Náš průvodce Mgr. Jan Káčer byl zároveň kurátorem výstavy, spoustu stavitelských technik si sám vyzkoušel, takže jsme měli opravdu fundovaný výklad. Toho jsme taky využili a  zahrnuli ho přehršlí zvídavých dotazů, které nebraly konce a z plánované hodiny jsme se
v muzeu zdrželi něco přes hodiny dvě.
V závěru jsme si samozřejmě osahali všechny dostupné exponáty, došky, šindele, tašky "bobrovky",  cihly z pálené i nepálené hlíny, se značkami výrobců i s otisky zvířecích tlap. Taky jsme si sáhli na různé nástroje  mistrů cechu tesařského a vyzkoušeli si, jak je těžké, zbavit kmen kůry.
Po tomto skvělém zážitku věřím, že ve Slováckém muzeu nejsme letos naposledy.
(Katka Rathúská)