Letní soustředění 2021

Publikováno 13.09.2021 15:48 Vokalklub


Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Letošní příprava Vokál klubu proběhla díky finanční podpoře Výboru dobré vůle Olgy Havlové a ministerstva zdravotnictví České republiky .

Letošní letní soustředění Vokál klubu bylo, stejně jako v minulých letech, skutečně kvalitní a intenzivní letní rekondicí pro zpívající členy klubu a jejich doprovod. Již první večer po příjezdu se věnoval zkoušce programu na vystoupení, které se konalo v neděli 8. srpna 2021 v 10:30 v hezkém prostředí katolického Kostela sv. Jana Křtitele.

Vokál klub zde zpíval po téměř roční odmlce způsobené pandemií koronaviru COVID19. Po celou dobu soustředění jsme se věnovali nejen opakování repertoáru, ale tradičně i nácviků nových písní. Uprostřed našeho pobytu bylo naplánováno veřejné vystoupené na kolonádě, a to na středu 11. srpna 2021 od 15:00. Na tomto vystoupení zazněly nejen písně, které jsme v našem repertoáru obnovili, ale také nově nastudovaná písnička z Jižních Čech „Dyž jsem šel z Tábora“, kterou sbor zvládl nastudovat ve čtyřhlasém provedení. Celkem 45 minut trvající blok vystoupení byl odměněn potleskem diváků a u řady písniček si lázeňští hosté zpívali společně s námi.

I další dny pobytu jsme věnovali zkoušení nového repertoáru a nastudovali jsme ještě další nové písně a samozřejmě jsme opakovali. Teprve páteční odpoledne jsme měli celé pro naše osobní volno, které si každý užil podle svých možností a schopností. Někdo ho využil k návštěvě cukrárny, další k výletu na Stezku v korunách stromů anebo na Černou horu. Páteční večer byl ve znamení společného večera na rozloučenou. Jak jinak – zpívalo se více než celý týden.

V sobotu 14. srpna dopoledne v 10:30 se Vokál klub rozloučil veřejnou zkouškou v evangelickém kostele hned vedle našeho ubytování v Sola Fide. Veřejná zkouška se skutečně povedla a Vokál klub si mohl potvrdit, že letošní soustředění naplnilo svůj cíl: Nastudovat 3 nové písničky, doučit se rozpracovaný repertoár a obnovit repertoár, který je potřeba pro veřejná vystoupení.

Příští rok se bude letní soustředění konat jinde, ale na Jánské Lázně budeme rádi vzpomínat, protože nám poskytly po několik let krásné zázemí pro naše klubové aktivity a máme je určitě velmi rádi.


Obrázky

Stezka v korunách stromů Stezka v korunách stromů
Výlet na Černou horu Výlet na Černou horu
 	Vystoupení v Katolickém kostele Vystoupení v Katolickém kostele
Zpěv na kolonádě Zpěv na kolonádě