Lednový Braill

Publikováno 27.01.2020 09:59 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Důkladně jsme procvičili čtení textů se znaky pro písmena C, Č, CH,  D a Ď, které jsme nacvičovali při minulých dvou setkáních a následně probrali nové znaky pro písmena I, Ó a G.

Do příštího únorového setkání tak mají všichni za domácí úkol hodně číst, aby všechny nové znaky dobře zvládli.


Obrázky