LOCKDOWN a přijatá opatření

Publikováno 08.03.2021 07:27 Odbočka Semily


 

V souvislosti s vyhlášením omezeného pohybu obyvatelstva Vládou ČR (lockdown - od 1. do 21. března)

a s ohledem na aktuální vývoj epidemické situace, způsobené šířením viru SARS-CoV-2 a dalších jeho mutací, přecházíme do režimu home office

Na pracoviště se zaměstnanci dostaví v neodkladných případech.

Pracovníci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. (dále jen „SONS“) budou výkon svých činností zajišťovat z domova.

 

Pracovníci odbočky Vám budou pro telefonické a elektronické komzultace  k dispozici v úředních hodinách na telefonických kontaktech

 

Kontaktní osoby:

Předseda a vedoucí pracoviště:
Pavel Paldus - mobil: 778 441 502

Místopředsedkyně:
Zuzana Podhajská – mobil: 778 441 501

Případně můžete své dotazy zasílat na
E-mail: 
semily-odbocka@sons.cz

Veškeré akce jsou dočasně pozastaveny

 

Platí od 8. 3. 2021 do odvolání. Děkujeme za pochopení.

 

Zvládejte vše ve zdraví a co nejlépe - OPATRUJTE SE

 

Za semilskou oblastní odbočku SONS ČR, z.s.

 

Pavel Paldus

předseda a vedoucí pracoviště


Obrázky