Kurz Braillova bodového písma

Publikováno 21.02.2018 11:10 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Velké poděkování patří pracovníkům krajského střediska Tyfloservisu ve Zlíně a Tyfloservisu v Praze, kteří nám zapůjčili dostatek pomůcek k výuce a učebních materiálů pro všechny účastníky kurzu. Ti se v první lekci seznámili s tím, co je to tzv. šestibod a s jeho funkcemi a pomocí Braillské kostky si vyzkoušeli, jak se znaky bodového písma tvoří. Seznámili se s plánem výuky všech skupin znaků, s pomocnými znaky, tzv. prefixy a vyzkoušeli si prakticky, co je to hmatnost a nehmatnost znaků. Dále se seznámili s částmi Pichtova psacího stroje, naučili se zakládání papíru do stroje a psaní na stroji s různými kombinacemi kláves. Po krátké přestávce si účastníci vyzkoušeli nácvik čtení pomocí hmatových cvičení ve slabikáři. Po jeho zvládnutí jsme se vrhli na první lekci výuky Braillské abecedy zahrnující výuku znaků, hmatové čtení znaků – písmen, slabik a slov a výuku psaní na Pichtově psacím stroji nově naučených znaků. Všichni účastníci kurzu zvládli první lekci na výbornou, a proto doufáme, že se k nám příště připojí i další přihlášení členové, kteří se ze zdravotních důvodů zúčastnit nemohli.


Obrázky