Kroměříž, Muzeum Kroměřížska

Publikováno 30.09.2020 12:57 Hejčová Alena


Obrázek

Památka k návštěvě: Kroměříž, Muzeum Kroměřížska

Lokalita:  mapa

Muzeum Kroměřížska se nachází na Velkém náměstí v prostorách Vrchnostenského kapitulního domu č. 38, v samém centru Kroměříže, dobře dostupné autobusy MHD z vedlejšího Miličova náměstí, nebo 15 minut pěší chůze od obou nádraží. 

Možnosti prohlídky:

Komentovaná prohlídka obou stálých expozic se zapojením haptických prvků: První expozice nese název Historie ukrytá pod dlažbou města. V níž se prostřednictvím našich průvodců a zvukových panelů můžete projít historií Kroměříže od dob nejstaršího pravěkého osídlení až po raný novověk. Zážitek z prohlídky umocňují prostory starobylého sklepení Vrchnostenského kapitulního domu, do kterých je expozice zasazena. Součástí expozice je značné množství prvků poskytujících zajímavý haptický vjem. Pomocí svých rukou se můžete blíže obeznámit s rekonstrukcí středověké hrnčířské pece a černé kuchyně včetně nádobí, gotickým ostěním či klasicistním oknem. Za zmínku stojí dozajista také plastika pohanského bůžka, středověká zásobnice na potraviny a v neposlední řadě také historická vodovodní potrubí, z nichž to nejstarší bylo vyrobeno před více než čtyřmi staletími. Veškeré nálezy v expozici jsou původem z katastru města Kroměříže.

Druhou stálou expozicí je Památník Maxe Švabinského, jehož součástí je pouze jediný haptický prvek, kterým je busta Maxe Švabinského. Busta zachycuje Švabinského v mladém věku. Vyhotovil ji známý český sochař a zároveň malířův nejlepší přítel Jan Štursa. I přesto se však můžete prostřednictvím komentované prohlídky seznámit s dílem Maxe Švabinského a jeho poutí životem.

Haptické prvky: rekonstrukce středověké keramické pece a černé kuchyně, gotická ostění, klasicistní okno, plastika pohanského bůžka, středověká zásobnice na potraviny či historická vodovodní potrubí, model města Kroměříž a busta Maxe Švabinského

Objednávání: Komentovanou prohlídku objednávejte předem telefonicky, nebo emailem.

 Kontakt: 573 338 388, e-mail: muzeum@muzeum-km.cz

Otevírací doba: denně kromě pondělí 9 – 12 a 13 – 17 hodin, v letních měsících červenec, srpen otevřeno i v pondělí

Vstupné: ZTP 0 Kč, ZTP/P 0 Kč, doprovod 0 Kč

Trasa:

Vlakem: Před nádražní halou odbočíte vpravo a po cca 30 metrech dojdete na zastávku MHD. Odtud pojedete autobusem MHD č. 6, a vystoupíte na zastávce Miličovo náměstí. Zde se dáte mírně vlevo, kolem kašny na přechod pro chodce bez semaforu. Za ním hned odbočíte vpravo na další přechod pro chodce bez semaforu a za ním odbočíte opět vlevo na již třetí přechod pro chodce bez semaforu, za kterým odbočíte vpravo a s pomocí signálního pásu se dostanete na levou stranu chodníku. Tudy půjdete po levém chodníku, který střídají přechody pro chodce bez semaforů, v přímém směru, cca 250 metrů. Tato trasa vás povede od Masarykova náměstí, kolem rodného domu Maxe Švabinského a ulicí Jánskou až na Velké náměstí, kde se asi uprostřed jeho levé strany nachází hlavní vchod do muzea s pokladnou.

Autobusem: Po vystoupení z autobusu na Miličově náměstí půjdete proti směru jízdy a cca po 10 metrech odbočíte vpravo na přechod pro chodce bez semaforu, na který vás upozorní i vodorovný signální pás. Po jeho přejití se dáte vlevo po chodníku k dalšímu přechodu pro chodce po vaší levé ruce, který je také bez semaforu. Za ním hned odbočíte vpravo na další přechod bez semaforu a pak hned vlevo, opět na již čtvrtý přechod pro chodce bez označení i ozvučení. Zde odbočíte vpravo a s pomocí signálního pásu se dostanete na levou stranu chodníku. Tudy půjdete po levém chodníku, který střídají přechody pro chodce bez semaforů, v přímém směru, cca 250 metrů. Tato trasa vás povede od Masarykova náměstí, kolem rodného domu Maxe Švabinského a ulicí Jánskou až na Velké náměstí, kde se asi uprostřed jeho levé strany nachází hlavní vchod do muzea s pokladnou.

Vyhledat spojení

Poloha a přístup k objektu a orientace v něm – pro lepší představu nevidomých 

Objekt je situován v centru města, uprostřed severozápadní strany Velkého náměstí, které má tvar čtverce. Budova Muzea má také čtverhranný půdorys s nádvořím. Od nejbližší zastávky MHD na Miličově náměstí je Muzeum vzdáleno cca 10 minut pěší chůze.   

Vstup do objektu je jeden, kde se ve vstupní hale vlevo nachází pokladna. V budově je označený a ozvučený výtah a označené schody. WC je označeno Braillovým písmem. Ke vstupu do expozice Historie ukrytá pod dlažbou města v suterénu lze využít také speciální plošiny určené návštěvníkům se zhoršenou mobilitou.

Webové stránky objektu: Muzeum Kroměřížska

Web s informacemi o objektu: Muzeum Kroměřížska na Wikipedii

Přístupnost stránek prověřena programem JAWS a NVDA. Přístupnost je vyhovující.

Poznámka:  

Vodicí psi do muzea mohou.
WC pro návštěvníky je v přízemí za Galerií v podloubí a v prvním i druhém patře, a je označeno Braillovým písmem.

Fotogalerie:  Zonerama

 Audio pozvánka k přímému poslechu i ke stažení v Mp3   

 

Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | Muzeum Kroměřížska audiopozvánka