Křeslo pro hosta a Literární okénko s Jiřím Wilsonem Němcem

Publikováno 25.03.2019 08:42 Odbočka Olomouc


Obrázek

V roce 2003 ho k hlubší a rozsáhlejší literární tvorbě přivedla náhlá životní změna, kdy po operaci páteře zůstal upoutaný na vozíku. Po této operaci se jeho životní tempo zklidnilo, začal si srovnávat myšlenky a třídit vzpomínky. Napsal následující knihy, které byly vydány tiskem:

V knize „Vilémky, čili takhle nějak to bylo“ píše o svém dětství v Nových Vilémovicích. Jejím volným pokračováním je kniha „Nakonec Olomouc“ – dříve, než se přestěhoval do Žerotína, kde nyní žije, zakotvil na mnoho let v Olomouci a odtud čerpal motivy do této knížky. Poté vznikly dvě povídkové knihy „Rychlebské povídky 1 a 2“, které se odehrávají na místech, na kterých prožil velkou část svého života, tedy v Nových Vilémovicích v Rychlebských horách;

Celou řadu jeho povídek vysílal také Český rozhlas v podání známých herců, např. Igora Bareše nebo Vlasty Hartlové. Jeho povídky zachycují většinou reálné, i když nečekané zážitky, ale můžeme v nich najít také prvky nadpřirozena.

Za některé své práce obdržel různá ocenění v literárních soutěžích. Přečetl nám dvě již vydané povídky a také jednu doposud nepublikovanou. Poslouchali jsme je se zatajeným dechem a vždy následoval náš vřelý potlesk. Zájemci si mohli odnést autorovy knížky i s věnováním, všichni pak příjemné dojmy z tohoto zajímavého setkání.

Klára Kočí


Obrázky