Křeslo pro hosta

Publikováno 07.02.2016 19:15 Odbočka Olomouc


Obrázek

V druhé, delší části se rozvinula beseda plná otázek a zajímavých odpovědí. Do besedy se zapojily i pracovnice Tyfloservisu, TC, ale i pracovníci odbočky SONS. V úvodu diskuse pogratuloval J. Příborský k udržení Ergonesu a tak i práce pro zrakově postižené a popřál hodně úspěchů do dalších let. Mezi nejzajímavější dotazy lze zařadit hned ten první od našeho člena, který zjišťoval rozdíl v oslovování a přístupu k uživatelům v jednotlivých našich organizacích. Nová členka odbočky se dotázala na možnosti získávání financí pro TC. Mezi další dotazy se postupně řadily např. ty o historii a důvodu vzniku TyfloCentra, o časopisu Majáček v papírové podobě, o informovanosti očních lékařů ohledně existence našich organizací, o rekvalifikačním kurzu práce na
PC (odpovídala přímo vedoucí tohoto oddělení - Bc. Eva Bahounková), o spolupráci s Úřady práce, o prezentaci a propagaci v novém společně připravovaném letáčku, o osudu koncertů "Bílé tóny", o hledání sponzorů, o spolupráci se ZŠ, SŠ pro zrakově postižené profesora Vejdovského či o spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem zde působícím, o způsobu a možnostech zaměstnáváni zrakově postižených atd. Čas rychle plynul v poklidném, přátelském duchu a souladu všech přítomných. Ke konci jsme se domluvili na případném dalším setkání a poděkovali za účast a velmi zajímavou informativní besedu.
Z besedy vyplynulo i příjemné zjištění pro přítomné, že vzájemná spolupráce pomáhajících organizací
na I. P. Pavlova 69 je jistou zárukou pro vykonávání dobrých a spolehlivých služeb pro občany se zrakovým postižením našeho regionu. A tak to má být...a tak to je!

Bc. Marie Kebrdlová


Obrázky

Křeslo pro hosta Křeslo pro hosta
Křeslo pro hosta Křeslo pro hosta
Křeslo pro hosta Křeslo pro hosta
Křeslo pro hosta Křeslo pro hosta
Křeslo pro hosta Křeslo pro hosta
Křeslo pro hosta Křeslo pro hosta