Kráčíme světem potmě aneb jeden den v Hanušovicích

Publikováno 31.05.2019 09:12 Odbočka Šumperk


Obrázek

 

 

 

 

KRÁČÍME SVĚTEM POTMĚ

ANEB JEDEN DEN V HANUŠOVICÍCh

 

Kráčíme světem potmě. Tak se jmenovala prezentační akce, kterou jsme pro hanušovické žáky i občany uspořádali ve středu 15. května 2019 v Kulturním domě Hanušovice ve spolupráci s Městem Hanušovice. 

Do Hanušovic jezdíme s touto akcí již několik let. V loňském roce jsme se zaměřili na sportování zrakově znevýhodněných osob a tato akce měla velký úspěch.

Letos na vás čekalo 12 stanovišť s činnostmi, které v rámci každého dne vykonáváte, a které považujete za tak rutinní, že nad nimi kolikrát ani nepřemýšlíte. Kolikrát jste si řekli:“ Dělám to tak často, že už bych to zvládl i poslepu.“? Tak teď jste měli šanci si to zkusit.

Začínalo se ránem, kdy si připravujeme snídani, pokračovalo se výběrem různého oblečení, chůzí s bílou holí po předem vyznačené trase, následovala ukázka kompenzačních pomůcek, třídění odpadů, zametání a úklid podlahy a nakonec příprava postele ke spaní. Tyto každodenní úkony byly doplněny o zábavné a sportovní aktivity jako jsou např. přizpůsobené stolní hry, střelba pomocí zvukem naváděné pistole, kuželky a mezi zrakově znevýhodněnými velmi oblíbený showdown neboli aplikovaný stolní tenis. A abychom umocnili zážitek z této akce, připravili jsme i tajemný pokoj, ve kterém jste mohli hledat jednu určitou ponožku v úplné tmě. 

Zážitkové akce jsou právě o zážitcích a o tom, si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je potýkat se v životě s nějakým problémem. Jsme moc rádi, že život lidí s těžkou vadou zraku zdravou veřejnost zajímá a nejsou k této problematice lhostejní.

Jsme také moc rádi, že se mezi našimi členy, uživateli služeb a dobrovolníky najdou lidé, kteří nám pomáhají na stanovištích. Moc děkujeme.

 

Akci podpořilo město Hanušovice a pekařství Drechsler Hanušovice, restaurace RED RAT Šumperk

 


Obrázky