Kontejnery na tříděný odpad


Obrázek

Kontejnery na tříděný odpad označny reliéfním piktogramem popisem v Braillu.

 

V rámci pilotního projektu je od 1.dubna 2014 vybráno 10 lokalit s kontejnery na tříděný odpad na území městské části Praha 4 označeno štítky s reliéfními piktogramy a s popisem v Braillově písmu.

 

 

Štítky jsou plastové, čtvercové o velikosti 11x11 cm. Pod reliéfním piktogramem je umístěn v dolní části popis v Braillu. Štítky jsou na kontejnerech umístěny v ose vhozu, otevírání nádoby (uprostřed), pod nebo nad otvorem nebo víkem dle typu.

Označení tímto způsobem nám zajistila společnost Pražské služby a.s. a městská část Praha 4. Do projektu se zapojila o.p.s. EVOK, která projekt financuje. Tato obecně prospěšná společnost se zabývá rozvojem odpadového hospodářství z hlediska osvěty, vzdělávání a možností dalšího rozšiřování ekologického zacházení s odpady.

Jednotlivé kontejnery na tříděný odpad s výše uvedeným označením jsou umístěn na následujících lokalitách:

  • Podolská 349/86 x U Vápenné skály - (č.lokality 31)
  • Štúrova x Růžinovská - (č..lokality 61)
  • Jílovská 1150/41 - (č.lokality 91)
  • Neveklovská x Jankovská - (č.lokality 123)
  • Hlavní a Dunická - (č.lokality 139)
  • Michelská x Ohradní - (č.lokality 151)
  • Lomnického x Dačického - (č.lokality 177)
  • Novodvorská 1130/179 - (č.lokality 230)
  • Pod Lysinami 473/23 - (č.lokality 242)
  • Na Pankráci 1690 x Hvězdova - (č.lokality 295)

V následujícím období předpokládáme rozšíření tohoto označení na další lokality.

Od začátku března 2016 jsou tímto způsobem označeny další lokality.

 

Jakékoliv zkušenosti, ohlasy, případně i nápady uvítáme na emailu bariery@sons.cz , do předmětu napište: kontejnery a číslo lokality.

 

Fota z realizovaných stanovišť:

 

Obrázky