Konference pro osoby se zdravotním postižením, kterou pořádal krajský úřad

Publikováno 05.06.2017 10:33 Odbočka Louny


 V úterý 16. května se v prostorách krajského úřadu uskutečnila konference o problematice kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené. Konference byla pořádána v rámci plnění cílů a opatření Ústeckého krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let 2015-2018. V úvodu vystoupila poslankyně Hana Aulická Jírovcová, zvolená za Ústecký kraj, a předseda Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality ZÚK Dominik Hanko.

Jednalo se vlastně o odborný seminář pro osoby se zdravotním postižením a seniory na aktuální témata sociální politiky pro zdravotně postižené a seniory. Tentokrát byla konference věnována seniorům a hendikepovaným v celém spektru motorických a hybných postižení. O akce je ze strany seniorů a osob zdravotně postižených velký zájem.

Na akci se významně podílel odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje a Poradní orgán hejtmana pro seniory a hendikepované občany.


Obrázky