Koncert Vokál klubu SONS v Janských Lázních

Publikováno 06.08.2018 13:46 Odbočka Trutnov


Dne: 09.08.2018 15:00
Kde:

 

 

Vokál klub je smíšený komorní pěvecký sbor při celostátní organizaci SONS.

Členy sboru jsou nevidomé a zrakově znevýhodněné osoby, osoby slabozraké, dále rodinní příslušníci a osoby pomáhající z celé ČR.

Pěvecký sbor chce při svých vystoupeních vyzpívat, čím sborový zpěv jeho členy spojuje a obohacuje, jaké vnitřní prožitky a radosti jim přináší a kolik posilujících podnětů jim dává pro život. Svými výkony se sbor snaží šířit krásné poselství zpěvu a dál je předávat vnímavým posluchačům.

Vzhledem ke zrakovému postižení většiny svých členů zpívá sbor bez dirigenta. Repertoár sboru tvoří skladby autorů od poloviny 16. století až po současnost, z nejrůznějších oblastí hudební tvorby. Žánrová šíře a pestrost nejsou nevyhraněností sboru, ale záměrem. Je to snaha o oslovení co nejširšího spektra posluchačů.

 

Plakátek si můžete prohlédnout ZDE