Koncert Jiřího Jelínka

Publikováno 04.06.2018 14:27 Odbočka Kroměříž


Obrázek


Mistr Jelínek nás s bohatým výkladem během kytarového koncertu provedl historií loutnové a kytarové hudby sedmi století - od středověku po dvacáté století, a představil některé skladatele reprezentující tato období.
Jsme velmi rádi, že se koncertu zúčastnili nejen naši členové, ale také zástupci města Kroměříže, dalších organizací poskytujících sociální služby i se svými klienty a širší veřejnost, aby si, společně s námi, vychutnali jedinečný kulturní zážitek a mohli obdivovat úžasný výkon zrakově postiženého hudebníka.
Ještě jednou bychom rádi poděkovali městu Kroměříž za finanční podporu našich festivalových akcí a vedení Základní umělecké školy v Kroměříži za laskavé poskytnutí prostor k uspořádání koncertu.
Děkujeme také slečně Markétě Evjákové, panu Jiřímu Jelínkovi, Knihovně Kroměřížska a všem návštěvníkům našich festivalových akcí za jeho letošní vydařený ročník.


Obrázky