Koncert Filipa Moravce a Pavly Švestkové

Publikováno 18.05.2016 10:08 Odbočka Kroměříž


Obrázek

 

V rámci dalšího ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě se v koncertním sále ZUŠ Kroměříž uskutečnil koncert Filipa Moravce a Pavly Švestkové. Tento festival zrakově postižených umělců a souborů, jejichž jsou nevidomí a slabozrací rozhodujícími činiteli, se koná již od roku 1995 v období jara a léta ve vybraných městech především střední a východní Moravy. Cílem festivalu je představit nejširší veřejnosti nadané zrakově postižené umělce a přesvědčit ji tak o tom, že nevidomý člověk má pouze ztížené zrakové možnosti, ale jinak je zcela schopen být nedílnou součástí společnosti.

Letošními protagonisty byli Filip Moravec, který přítomným zprostředkoval hudbu španělské kytary, a Pavla Švestková, jež doprovázela umělce svým zpěvem. Program zahrnoval skladby z období renesance až k dílům nejvýraznějších skladatelských osobnosti světa španělské kytary 19. a 20. století. Hudebníci přednesli výběr těch nejvýraznějších španělských písní, zpěvačka zároveň vtipnou formou seznámila posluchače s obsahem jejich lidových textů. Pořádaného koncertu se zúčastnila téměř stovka hostů, kteří účinkující v průběhu celého vystoupení i v jeho závěru odměňovali dlouhými ovacemi.

Za podporu akce děkujeme Městu Kroměříž a ZUŠ Kroměříž.

 

 

 


Obrázky