Komorní koncert nevidomého klarinetisty Milana Arnera a Stupkova kvarteta Olomouc

Publikováno 02.05.2018 10:38 Odbočka Olomouc


Obrázek
Dne: 06.06.2018 18:00
Kde: Budova Moravské filharmonie - Mozartův sál

Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR, z. s.
Oblastní odbočka Olomouc I. P. Pavlova 69, www.sons.cz/olomouc

pořádá v rámci 24. ročníku festivalu

Dny umění nevidomých na Moravě
Komorní koncert
Nevidomého klarinetisty MILANA ARNERA
a STUPKOVA KVARTETA OLOMOUC

Kde? - Budova Moravské filharmonie - Mozartův sál, Horní náměstí, Olomouc (vstup z Divadelní uličky).

Kdy? - Ve středu 6. 6. 2018 - začátek v 18:00.

 

Program - Josef Haydn : Smyčcový kvartet G dur op.17 č.5
          (1732-1809)                 1. Moderato..........2. Menuetto
                                             3. Adagio..............4. Presto

 

Wolfgang Amadeus Mozart: Kvintet A dur proklarinet, dvoje housle, violu        
  (1756-1791)                         a violoncello K.v. 581
                                             1. Allegro............. ...2. Larghetto
                                             2. Menuetto......... ..4. Allegro.Thema con variazioni

 

Vstupné - 80 Kč, zlevněné - 40 Kč.
Vstupenky v kanceláři odbočky (585 427 750, 608 321 399) nebo v místě konání.

-------------------------------------------------------------------------------------

Několik slov o DUN

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. pořádá každoročně Dny umění nevidomých na Moravě – festival zrakově postižených umělců a souborů, jejichž jsou nevidomí a slabozrací rozhodujícími činiteli. Koná se každoročně již od roku 1995 v období jara a léta ve vybraných městech především střední, severní a východní Moravy.

Cílem festivalu je představit nejširší veřejnosti nadané zrakově postižené umělce a přesvědčit ji tak o tom, že nevidomý člověk má pouze ztížené zrakové možnosti, ale jinak je zcela schopen být nedílnou součástí společnosti. Festival DUN probíhá za finanční podpory Olomouckého kraje a Ministerstva kultury a díky vstřícnosti vedení Moravské filharmonie Olomouc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Několik slov o sólistovi: Mgr. MILAN ARNER

Narodil se r. 1976 v Praze v rodině klempíře jako nevidomý. Od útlého věku projevoval zájem o zpěv a hudbu. V ZŠ Jaroslava Ježka získal základy hry na klavír, zobcovou flétnu a později hry na klarinet. V r. 1990 přijat na Konzervatoř Jana Deyla v Praze, kde vystudoval dva obory. Hru na klarinet u Jiřího Urbana a hru na klavír u Ivy Skalákové. Následně vystudoval magisterské studium oboru hudební věda na FFUK. Za magisterskou práci, která se zabývala folklórními prvky v díle George Enesca, získal r. 2003 Bolzanovu cenu Univerzity Karlovy. V letech 2001-2002 absolvoval studijní stáž na Státním specializovaném institutu umění v Moskvě, kde studoval hru na klarinet a komorní hru. Od r. 2003 působí  v Konzervatoři Jana Deyla a v ZUŠ A. Voborského v Praze 4. Jako klarinetista hraje již řadu let v duu se svou manželkou, kytaristkou Petrou Arnerovou. Společně koncertovali ve třinácti zemích Evropy. Jako sólista účinkoval M. Arner s několika orchestry, např. s Petrohradskou filharmonií, moskevským Komorním orchestrem Kremlin, Pražskou komorní filharmonií, Plzeňskou filharmonií atd. Spolupracoval, např. s dirigenty Leošem Svárovským, Petrem Vronským, Michailem Rachlevským aj., koncertoval též s klarinetistkou Ludmilou Peterkovou a ruským nevidomým klarinetistou Vadimem Titovem. V současné době se podílí na organizaci školení pro zrakově postižené učitele hudby, přednáší též pro učitele ZUŠ, pracovníky SPC a rodiče integrovaně vzdělávaných dětí v rámci projektu „Hudba ve tmě“. ************************************************************************************************

STUPKOVO KVARTETO OLOMOUC, komorní soubor Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Bylo založeno v roce 1981 a jeho členy jsou členové orchestru Moravské filharmonie a další olomoučtí významní hudebníci. Uměleckým vedoucím je od vzniku kvarteta Vladimír Žůrek - hudebník a dlouholetý středoškolský učitel matematiky a fyziky. Na svém kontě má asi 450 koncertů, z nichž některé se konaly v místech, kde se psaly (nejen hudební) dějiny. Jeho členové nastudovali a provedli kolem 105 smyčcových kvartetů a hrou na 16 strunách potěšili tisíce posluchačů v tuzemsku i zahraničí. Historie kvarteta se začala psát pod názvem Nové kvarteto. U jeho zrodu stáli dva nynější členové – absolvent fakulty a primárius kvarteta Vladimír Žůrek a violista Jiří Kobza, který působil na katedře matematické analýzy a aplikací matematiky. K zakládajícím členům patřili i Jiří Kučera a Dan Marek. Teprve když soubor dosáhl odpovídající úrovně, pojmenovali ho po Františku Stupkovi, jenž byl v letech 1946 až 1956 šéfdirigentem Moravské filharmonie Olomouc. Osazenstvo souboru se změnilo, poslední dvě desetiletí do čtveřice patří členové Moravské filharmonie Olomouc Martina Fischerová (housle) a David Kostrhon (violoncello). Projekt Konfrontace – česká komorní hudba v proměnách času z roku 2014 přinesl kvartetu Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin v oboru hudebního umění.

 


Obrázky