Komentované promítání fotografií

Publikováno 06.02.2017 10:27 Odbočka Náchod


Začíná: 13.02.2017 09:00
Končí: 13.02.2017 12:00
Kde: Náchod - zasedací místnost Městského úřadu Náchod, Palachova 1303

Na velkém promítacím plátně pomocí dataprojektoru zhlédneme a okomentujeme fotografie ze života odbočky.