Komentovaná prohlídka zámku Bučovice vedená speciálně pro osoby se zrakovým postižením

Publikováno 04.10.2017 13:36 Odbočka Zlín


Obrázek

V Roce renesanční šlechty, který letos vyhlásil Národní památkový ústav, se zvláštní pozornosti dostává zámku Bučovice. Na sklonku návštěvnické sezony se rozhodli pracovníci Národního památkového ústavu zprostředkovat jeho krásu a význam také nevidomým a slabozrakým ze čtyř poboček sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) ve Zlínském kraji. Uspořádali pro ně proto speciální prohlídku reprezentačních sálů zámku. Jejím hlavním cílem bylo zprostředkovat nevidomým a slabozrakým historii zámku Bučovice, jeho charakter, vybrané prostory a detaily i každodennost života na renesančním sídle. Kromě popisného výkladu nechyběla příležitost dotýkat se originálních vystavených předmětů, dále pak připravených replik štukové výzdoby, dobových oděvů, nádobí, zbraní i hudebních nástrojů. Nechyběla ani příležitost zatančit si dobový tanec branle v nejhonosnějším prostoru –  Císařském sále. Akcent byl kladen na zapojení různých smyslů návštěvníků, jak to vhodně předznamenává tematika malířské výzdoby stropu jednoho ze sálů, kde je vyobrazeno všech pět smyslů v podobě alegorií. Například čich přišel ke slovu v přípravně jídla, kde mohli účastníci programu přivonět k několika druhům koření, které bylo v renesanci vyvažováno zlatem, a poptávka po něm zapříčinila mnoho dobrodružných námořních výprav. Setkání bylo zakončeno kytarovým vystoupením Petra Hudce.

Program připravili a vedli pracovníci odboru edukace a dalšího vzdělávání při generálním ředitelství v Praze ve spolupráci s průvodci zámku. V říjnu bude mít svoji reprízu s nevidomými a slabozrakými z Olomouckého kraje.

 

 

Text zdroj: https://www.npu.cz/cs/ups-kromeriz/zpravy/29900-nevidomi-a-slabozraci-navstivili-zamek-bucovice

Foto: Pavla Andrýsková

Tímto bychom chtěli poděkovat panu Hudcovi a také ostatním, kteří pro nás připravili tento jedinečný zážitek, s možností hapticky prohlédnout spoustu exponátů, což nebývá u prohlídek hradů a zámků zrovna běžné a leckdy i zakázané.


Obrázky

Dvorana zámku Bučovice Dvorana zámku Bučovice
Zkouška replik historických oděvů Zkouška replik historických oděvů
Zkouška replik historických oděvů Zkouška replik historických oděvů
Haptické prohlížení exponátů - vazba knihy Haptické prohlížení exponátů - vazba knihy
Haptické prohlížení exponátů - vazba knihy Haptické prohlížení exponátů - vazba knihy
Haptické prohlížení exponátů - citera Haptické prohlížení exponátů - citera
Zbrojnice zámku Bučovice Zbrojnice zámku Bučovice
Prohlídka zbraní Prohlídka zbraní
Prohlídka zbraní Prohlídka zbraní
Kytarové vystoupení pana Hudce Kytarové vystoupení pana Hudce