Klubové odpoledne s besedou o Chřibech

Publikováno 09.05.2022 12:24 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Při příležitosti tohoto setkání jsme si také pozvali milého hosta, kterým byl pan Pavel Zrna, jež nás navštívil s poutavým vyprávěním o Chřibech.

Během jeho přednášky jsme se dověděli mnoho zajímavého o původu chřibského pohoří, o jeho rozloze, přírodě, geologických útvarech i památných místech a rozvoji turismu, o bohaté historii spojené s působením člověka od doby kamenné až po 20. Století.

Samostatnou část svého vyprávění pak pan Zrna věnoval historii nedokončené stavby tzv. Baťovy dálnice. V průběhu přednášky také odpovídal na dotazy přítomných posluchačů.

Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávené odpoledne a těšíme se na shledanou při dalších odbočkových akcích, například ve středu 18. května, kdy podnikneme výlet do Bystřice pod Hostýnem.


Obrázky