Kino Metropol bude prodávat punč pro SONS Olomouc

Publikováno 28.11.2015 17:26 Odbočka Olomouc


Obrázek
Začíná: 11.12.2015 08:00
Končí: 11.12.2015 22:00
Kde: Horní náměstí v Olomouci

Výtěžek z prodeje bude použit na činnost Oblastní odbočky Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých, která sídlí na I. P. Pavlova 69 v Olomouci.
Vedení Kina Metropol a jeho zaměstnanci jsou velmi vstřícní vůči charitativním
aktivitám. Umožnili uspořádat, za příznivých podmínek několika olomouckým
neziskovým organizacím, Dětskému domovu a také naší organizaci, celou řadu benefičních koncertů a představení pro veřejnost.

Oblastní odbočka SONS v Olomouci, kterou zaměstnanci Kina Metropol a studenti
Církevního gymnázia prodejem ve stánku podpoří, je spolek pomáhající nevidomým
a jinak těžce zrakově postiženým občanům při řešení jejich nepříznivé životní situace
z důvodu zrakového handicapu. Odbočka podporuje setkávání, navazování kontaktů
a vzájemnou motivaci klientů a členů, pomáhá k jejich integraci do společnosti, poskytuje
odborné poradenství v sociálně právní oblasti, pořádá celou řadu rozmanitých aktivit.

Více se dozvíte na:

Nabídka filmových představení a koncertů Kina Metropol:
www.kinometropol.cz/program
Dobré místo pro život:
www.dobremistoprozivot.cz

Obrázky

Kino Metropol bude prodávat punč pro SONS Olomouc Kino Metropol bude prodávat punč pro SONS Olomouc