KORONAVIRUS - užitečné informace 2

Publikováno 25.03.2020 13:56 Odbočka Blansko


KORONAVIRUS - užitečné informace 2

 

Další užitečné info: www.pravovrousce.cz

 

 

 

Pomoc nabízí nadační Nadační fond Světluška. Osoby si žádají individuálně dle svých konkrétních potřeb.

 

Zde je odkaz, níže naleznete text o programu a kontakt na koordinátora projektu:

http://jdem.cz/ffw828

 

 

Ve Světlušce si velmi dobře uvědomujeme, že stávající situace související s vyhlášeným nouzovým stavem v celém Česku a přijatými preventivními opatřeními pro vás může být náročná a znemožnit běžnou pracovní činnost. Proto jsme připraveni pomoci jednotlivcům s těžkým zrakovým postižením a rodinám, které pečují o nezaopatřené děti s těžkým zrakovým postižením, které se ocitly v tíživé životní situaci v důsledku bezpečnostních opatření kvůli šíření nákazy COVID-19.

 

K tomuto účelu máme celoročně otevřený program Člověk v nouzi, který jsme s účinností od 19. 3. 2020 rozšířili o pomoc pečujících osob, které v důsledku uzavření školských zařízení a stacionářů a dalších sociálních služeb nemohou docházet do zaměstnání či vykonávat SVČ. Dále si o podporu mohou požádat i osoby samostatně výdělečně činné s těžkým zrakovým postižením, které v důsledku bezpečnostních opatření nemohou vykonávat svoji činnost.

 

K tomuto účelu máme celoročně otevřený program Člověk v nouzi, který jsme s účinností od 19. 3. 2020 rozšířili o pomoc pečujících osob, které v důsledku uzavření školských zařízení a stacionářů a dalších sociálních služeb nemohou docházet do zaměstnání či vykonávat SVČ. Dále si o podporu mohou požádat i osoby samostatně výdělečně činné s těžkým zrakovým postižením, které v důsledku bezpečnostních opatření nemohou vykonávat svoji činnost.

 

Podmínky pro osoby pečující

O nadační příspěvek z grantového programu Člověk v nouzi si mohou požádat osoby pečující o osobu závislou na péči z důvodu zrakového či zrakového kombinovaného postižení, která by jinak využívala sociálních či školských služeb. Nadační příspěvek je příspěvkem na výdaje spojené s péčí o tohoto člena rodiny a běžné výdaje rodiny.

 

Žadatel doloží nad rámec povinných příloh žádosti o nadační příspěvek ještě tyto doklady:

pracovní smlouva nebo potvrzení o vedení živnosti osoby pečující

potvrzení o uzavření školského nebo sociálního zařízení, které osoba se zrakovým či zrakovým kombinovaným postižením navštěvovala

čestné prohlášení, zda rodina pobírá na osobu se zrakovým či zrakovým kombinovaným postižením dávky OČR, jehož vzor naleznete zde.

Podmínky pro osoby samostatně výdělečně činné

 

O nadační příspěvek z grantového programu Člověk v nouzi si mohou požádat osoby samostatně výdělečně činné, kteří v důsledku bezpečnostních opatření nemohu vykonávat pracovní činnost a ocitají se v tíživé finanční situaci. Nadační příspěvek je příspěvkem na běžné životní výdaje, které by jinak žadatel pokrýval z příjmu z podnikání.

 

Žadatel doloží nad rámec povinných příloh žádosti o nadační příspěvek ještě tyto doklady:

potvrzení o vedení živnosti

čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvádí přehled příjmů z výdělečné činnosti za uplynulé tři měsíce, jehož vzor naleznete zde.

Podmínky pro zaměstnance na DPP a DPČ, kteří nemají v důsledku opatření příjem, či je jejich příjem omezen

 

O nadační příspěvek z grantového programu Člověk v nouzi si mohou požádat osoby zaměstnané na DPP/DPČ, které v důsledku bezpečnostních opatření nemohu vykonávat pracovní činnost a ocitají se v tíživé finanční situaci. Nadační příspěvek je příspěvkem na běžné životní výdaje, které by jinak žadatel pokrýval z příjmu ze zaměstnání.

 

Žadatel doloží nad rámec povinných příloh žádosti o nadační příspěvek ještě tyto doklady:

potvrzení zaměstnavatele, že žadatel je jeho zaměstnanec na základě DPP/DPČ a v důsledku bezpečnostních opatření nemůže vykonávat svou práci, jehož vzor naleznete zde:

Pokud jste osobou se zrakovým či kombinovaným zrakovým postižením nebo o takovou osobu pečujete a ocitli jste se v tíživé životní situaci v důsledku bezpečnostních opatření a nespadáte do výše uvedených kategorií, kontaktujte koordinátorku nadačních příspěvků. Probere s Vámi možnosti možné podpory ze strany Nadačního fondu Českého rozhlasu a Světlušky.

 

Koordinátorka nadačních příspěvků:

Michaela Pošvářová

mobil: 734 151 309

mail: michaela.posvarova@rozhlas.cz

 

…………………………………………………………………………………………...

Máte-li jakýkoliv dotaz, či potřebujete radu, volejte: 775 438 123 (M. Reková);

věřím, že dodržováním příslušných vládních opatření společně vše zvládneme. Držte se!

 

Majka Reková