Jičín - město pohádky galerie

Publikováno 26.09.2017 12:20 Odbočka Jičín


Jičín město pohádek!!!

     V Jičíně od 12. 9.  2017 do 17. 9. 2017 se konal každoroční festival Jičín–město pohádky a naše Sjednocen organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., oblastní odbočka Jičín byla u toho.

     Pro účastníky festivalu Jičín–město pohádky jsme si připravili stánek s ukázkou nejrůznějších činností z běžného života nevidomých i slabozrakých a ukázku některých tyflopedických pomůcek usnadňující život nevidomých a slabozrakých. Náš stánek, který se nacházel na Valdštejnově náměstí za hlavním podiem navštívilo i přes nepřízeň počasí nespočet účastníku všech věkových kategorii od nejmenších až po nejstarší, děti a kantoři škol z blízkého okolí, členové a příznivci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., oblastní odbočky Jičín. Návštěvníci si zde mohli vyzkoušet chůzi s bílou holí, po slepu nalít hrnek vody za použití pomůcky pro nevidomé „Hladinka“, čtení Braillova písma, psaní na Pichtově psacím stroji či se po slepu pomocí rámečku pro nevidomé podepsat. Ani na nejmenší účastníky jsme nezapomněli. Děti si vyzkoušely po slepu poznávat hmatem tvary na pexesu pro nevidomé a hry Zajíc v pytli.

     Pro maminky a dámy tu byly na ukázku některé pomůcky z praktického života např. párovač ponožek, třenka na česnek pro nevidomé a lupa na háčkování. Mezí oblíbené patřily i brýle evokující některé běžné oční vady a tak si návštěvníci mohli vyzkoušet, jak vidí člověk s trubicovým viděním, s výpadky některých částí zorného pole nebo bílé slepoty.

     Děti od nás za odměnu dostaly bonbón a balónek. Pro starší jsme měli připraveny letáky o naší organizaci a informace o konání celo státní sbírky prodeje bílé pastelky konající se ke příležitosti Mezinárodního dne bílé hole 15. 10. 2017.

 

 

 Za OO SONS ČR, z. s. Jičín

Vojtěch Blažek

 

 


Obrázky

Stánek SONS 13.9.2017 Stánek SONS 13.9.2017
Stánek SONS 14.9.2017 Stánek SONS 14.9.2017
podpis poslepu podpis poslepu
čtení Braíllova písma čtení Braíllova písma
čtení Braillova písma čtení Braillova písma
nalévání vody poslepu nalévání vody poslepu
stánek SONS stánek SONS