Jednací řád Republikové rady

Publikováno 11.10.2021 08:52 Volejník Rudolf


Formální postupy, kterými se RR řídí při svých zasedáních (např. způsob hlasování). Stávající řád byl přijat 11. října 2021.

Stáhnout soubor