Jednací řád Republikové rady

Publikováno 01.06.2016 08:52 Volejník Rudolf


Formální postupy, kterými se RR řídí při svých zasedáních (např. způsob hlasování). Stávající řád byl přijat v roce 2016.

Stáhnout soubor ...