Jak se vydařily naše prázdninové cyklovýlety

Publikováno 01.08.2023 14:58 Odbočka Šumperk


Obrázek

JAK SE VYDAŘILY NAŠE PRÁZDNINOVÉ CYKLOVÝLETY

 

O prázdninách jsme hned dvakrát udělali dobře pro naše zdraví a vyrazili jsme na půldenní cyklovýlety. První se konal koncem července. Původní plán bylo oblíbené místo pro odpočinek Zábřežanů – Bozeňov. Tak daleko jsme však nedojeli, ale vynahradili jsme si to návštěvou nové rozhledničky na kopci Humenec nad Zábřehem. Zábřeh i Jeseníky jsme měli jako na dlani, a to díky ideálnímu počasí. Na okamžik se dokonce ti odvážnější z nás vrátili do dětství a sklouzli se z rozhledny po nerezové skluzavce dolů.

Následovala technická památka na bývalé železniční trati – dnes cyklostezce u Lupěného. Dýchly na nás staré časy, kdy ještě naši vlast křižovaly parní lokomotivy. Také nádražní ruční pumpa na vodu působila velkolepě. Zpátky se někteří z nás raději vraceli vlakem, protože již scházely síly…

Druhý, srpnový cyklovýlet byl díky koupání i zpáteční cestě za průtrže mračen mnohem dobrodružnější. Kvůli tropickému počasí jsme taktéž změnili destinaci a místo Bradla jsme zvolili přírodní biocentrum Hosanu u Bohuslavic. Toto koupání nám díky vlastní zkušenosti vřele doporučila kolegyně Libuška. Skutečně jsme si příjemně zaplavali, stromy okolo jezírka – vesměs břízky tvořily blahodárný stín. Na závěr koupání už bylo slyšet zlověstné bouření. A tak nás na zpáteční cestě u Vitošova stihl pořádný slejvák, kterým jsme nakonec bezpečně projeli.

Cyklovýlety budou pokračovat i na podzim – viz nabídka aktivit, zájemci jsou srdečně zváni, nebojte se vyzkoušet.