Jak probíhalo testování v souvislosti s COVID-19

Publikováno 06.05.2020 08:37 Odbočka Olomouc


Obrázek

Ve čtvrtek 30. 4. 2020 jsme se společně vydali na odběrové místo v Olomouci před Globusem. Do ohraničeného prostoru jsme vstoupili dlouhým koridorem, který usměrňoval zájemce o testování v předchozích dnech, dnes jsme v poklidu prošli sami. Pravdou je, že jsme byli předem objednáni na určitou hodinu, což se podařilo našemu předsedovi zajistit přímo od krizového štábu, kterému velí pan hejtman, za což jemu a jeho kolegům tímto děkujeme. V bílých kombinézách, v rukavicích a s ochranným štítem přes obličej i rouškou nám zdravotníci při příchodu změřili teplotu. A vzhledem k tomu, že u nikoho z nás nebyla zvýšená a také nemáme žádné příznaky nemoci COVID-19, prošli jsme dále do vyhrazeného prostoru před speciální odběrové stany.

Přečetli jsme si informační letáky o onemocnění a významu tohoto testování. Po podepsání informovaného souhlasu jsme vyplnili anonymní dotazníky s otázkami epidemiologů a poté jsme byli vyzváni ke vstupu do očíslovaných velkých bílých stanů. Zde nás očekávali zdravotníci v oddělených prostorech stanu, pro každého testovaného zde bylo samostatné křeslo, stolek a v ochranném obleku řádně poučený odběrový zdravotník. Po usazení a vysvětlení, co nás čeká, každému odebrali ampulku žilní krve, ze které nejprve na místě pomocí 15minutového rychlotestu zkoumají přítomnost viru a případně po několika dnech v laboratoři i množství protilátek, které odhalí, zda jsme nemoc již prodělali.

Venku za stanem, při čekání na výsledek jsme si v bezpečných rozestupech od sebe i ostatních čekajících sdělovali naše dojmy z aktuální situace a nezvyklého pracovního „fungování“. Po dlouhé době jsme se setkali osobně, protože pracujeme z domova. Řešili jsme, jak se budeme navracet do běžného režimu u nás na odbočce a opět tak obnovovat setkávání našich členů na námi pořádaných klubech a dalších společně navštěvovaných akcích.

Po asi půl hodině napjatého čekání na výsledek rychlotestů nám všem zdravotníci sdělili, že u nikoho z nás test onemocnění neprokázal, proto jsme se nemuseli přesunout do dalších odběrových stanů a vydali jsme se směrem na zastávky autobusu a tramvaje.

Těšíme se na to, až se spolu opět budeme moci setkat nejen my pracovníci, ale také se velice těšíme na setkávání s vámi všemi, tedy našimi členy a příznivci! 

Klára Kočí a Marie Kebrdlová


Obrázky