Jak o nás psali


 Bezbarier-logo (jpg; 14 KB)

Jak o nás psali:

Informace z médií, jak o nás a s námi psali v časopise:  

Metroprojekt, číslo vydání 01 a 02/2015
s články o úpravách dopravních staveb a prostředků pro zrakově postižené

v čísle 1 - hmatové úpravy a rozhovor s Mgr. Viktorem Dudrem

celý článek k prohlédnutí:

formát doc: Metroprojekt-201501 (doc; 296 KB)

formát pdf: Metroprojekt-201501 (pdf; 2 MB)

v čísle 2 - akustické úpravy pro osoby se sníženou schopností orientace

formát doc: Metroprojekt-201502 (doc; 276 KB)

formát pdf: Metroprojekt-201502 (pdf; 1 MB)


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.