Jak jsme se měli na výletu do Malých lázní v Bělovsi

Publikováno 07.07.2021 22:50 Odbočka Náchod


Obrázek

Dne 10. 6. 2021, kdy se zlepšila situace s pandemií, vydala se naše parta na výlet do lázeňské části Bělovse.

Byl pěkný červnový den. Někteří účastníci šli pěšky, většina však přijela autobusem.

Šťastně jsme se setkali u prameníků Běla a Jan, poseděli v příjemném prostředí při kávě a zavzpomínali na minulé akce a události.

Hlavním programem však byla komentovaná prohlídka zdejšího muzea, kde je instalována výstava Historie lázní v Bělovsi. O slávě obce v minulosti jsme se dověděli mnoho zajímavých věcí.

Lázně byly vyhledávány řadou známých osobností, jako byl Vlasta Burian či Lída Baarová.

Bohužel dnes po nezdařených privatizacích upadly lázně v zapomnění. Zůstaly vlastně jen prameny prýštící z hloubek až 95 metrů. Stále návštěvníkům poskytují léčivou sílu.

Do pamětní knihy muzea jsem za nás všechny napsala: Přejeme lázním lepší budoucnost. Po úpravách od města Náchoda snad povstanou z trosek a docílí stejné slávy, jakou měly v minulosti.

Mgr. Běla Hejzlarová, členka OO SONS Náchod